ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:12 5:48

Areštuojant ar konfiskuojant su nusikalstama veika susijusį turtą – Lietuvoje galios bendra ES praktika

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai suvienodinti susižinojimo ir bendradarbiavimo mechanizmą tarp ES valstybių narių kai areštuojamas ar konfiskuojamas su nusikalstama veika susijęs turtas. Nuo gruodžio Lietuva taikys tiesioginį Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą.

„Ši priemonė užtikrins greitesnį ir efektyvesnį procesą tiriant nusikaltimus bei vykdant teismų sprendimus tiek mūsų šalyje, tiek tarptautinėje erdvėje”, – sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Nusikaltimo priemonių ir pajamų areštas ar konfiskavimas viena veiksmingiausių priemonių, kuri padeda operatyviai suvaržyti galimybę disponuoti nusikalstamu būdu įgytu turtu. Todėl šioje srityje itin svarbu palaikyti glaudų šalių narių bendradarbiavimą“.

Perkeldamos į nacionalinę teisę ES direktyvas ar pamatinius sprendimus, šalys galėjo pasirinkti skirtingus įgyvendinimo būdus ir apimtis.

Iki šiol Lietuvoje sprendimų konfiskuoti turtą ir turto arešto aktų tarpusavio pripažinimą reguliavo keli teisės aktai. Nuo gruodžio 19 dienos, pradėjus galioti naujoms Reglamento nuostatoms, visi šie klausimai bus aptarti viename įstatyme.

Naujas teisinis reguliavimas galios visoms ES šalims narėms, išskyrus Airiją ir Daniją.


Šaltinis: Teisingumo ministerija