ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:20 5:03

Atnaujinti reikalavimai organizuojant renginius

Vyriausybė pritarė naujoms nuostatoms dėl renginių organizavimo reikalavimų, jie taip pat papildyti valstybės operacijų vadovo sprendimu.

Patikslintame Vyriausybės nutarime „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ išplečiamas renginių sąrašas – komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės (išskyrus asmenines šventes), mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku.

Vyriausybės sprendimu šiuose renginiuose, nepriklausomai nuo jų dalyvių skaičiaus, organizatoriai turi užtikrinti bilietų platinimą elektroniniu būdu ir (arba) žiūrovų ar dalyvių registravimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei bilietai buvo platinami elektroniniu būdu, juos įsigijusių asmenų registracija patenkant į renginį nėra reikalinga. Iki šiol renginiuose, kuriuose lankosi ne daugiau kaip 300 žiūrovų, bilietų platinimas elektroniniu būdu ar dalyvių registracija nebuvo privalomi, tačiau tai nesudarė sąlygų reikiamais atvejais atsekti koronaviruso (Covid-19) plitimo grandinę ir užkirsti kelią tolesniam jo plitimui. Siekiant užtikrinti renginių dalyvių srautų kontrolę ir kontaktų atsekamumą, renginių organizatoriai taip pat įpareigoti kontroliuoti žmonių patekimą į renginio vietą.

Pasirašytu valstybės operacijų vadovo sprendimu patikslinti privalomi atstumai tarp renginio dalyvių bei žiūrovų. Atvirose erdvėse bus privaloma užtikrinti metro atstumą arba sodinti žiūrovus į kas antrą kėdę. Uždarose erdvėse atstumas turės būti ne mažesnis nei du metrai arba žiūrovai sodinami į kas antrą kėdę. Atstumo apribojimai netaikomi sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams. Taip pat nustatoma, kad valgyti ir gerti renginio metu bus galima tik specialiai tam skirtoje vietoje ir tik prie stalų arba barų.


Šaltinis: Kultūros ministerija