ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:04:12 7:03

E. Jankevičius: ES reikia laikytis bendro požiūrio, perkeliant trečiosiose šalyse nuteistus jos piliečius

Europos Sąjungos šalių Teisingumo ministrų tarybos nuotoliniame posėdyje buvo svarstomas Lietuvos iniciatyva įtrauktas klausimas dėl kalinamų nuteistųjų perdavimo iš trečiųjų šalių į jų pilietybės valstybę.

Šią problemą ES lygiu iškėlęs teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, susitikime atkreipė dėmesį į problemas, su kuriomis susiduriama, kai trečiojoje šalyje laisvės atėmimo bausmę atliekantis ES pilietis išreiškia pageidavimą būti perkeltas į savo pilietybės valstybę.

Nuteistųjų sugrąžinimas į pilietybės šalį yra aktualus visoms ES narėms. Labai dažnai bendradarbiavimas yra beveik neįmanomas, nes tam nėra teisinio pagrindo – trečiosios šalys nėra Konvencijos dėl nuteistųjų perdavimo dalyvės, nesudarytos dvišalės sutartys, – pažymėjo ministras E. Jankevičius. – Neretai iššūkiu tampa ir teisiniai, kultūriniai bei kiti skirtumai“.

E. Jankevičiaus teigimu, kuo skubiau spręsti šią problemą skatina ir tai, kad lyginant su ES taikoma baudžiamąja politika trečiosiose šalyse už tas pačias nusikalstamas veikas kartais taikomos neadekvačiai griežtos bausmės. „Nekeliu klausimo dėl padarytų nusikalstamų veiksmų teisinio kvalifikavimo, bet žmonėms, pageidaujantiems bausmę atlikti savo kilmės šalyje, reikia suteikti tokią galimybę“.

Ministras pakvietė šalis nares laikytis bendro požiūrio šiuo klausimu, ir viena iš alternatyvų – pasirašyti ES tarptautinę sutartį su konkrečiomis trečiosiomis šalimis.

Lietuvos teisingumo ministro iškelta idėja sulaukė palaikymo. Nutarta, kad diskusijos šiuo klausimu bus tęsiamos, išvadas turi pateikti ekspertai.

ES Teisingumo ministrų tarybos posėdyje taip pat buvo aptarti skaitmeninimo galimybių plėtros teisingumo srityje, žmogaus teisių užtikrinimo, Europos prokuratūros veiklos bei kiti klausimai.

Plačiau apie renginį: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/07/media-advisory-video-conference-of-ministers-of-justice-9-october-2020/


Šaltinis: Teisingumo ministerija