ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:10:30 3:06

Įvertinus sodybų ir vilos paslaugų teikimo sutartis nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino sodybos „Brastadvaris“ sutarties sąlygas, MB „9Vėjai“ nuomos sutarties ir jos priedo sąlygas bei „Sodyba Kojelės“ Jubiliejus paslaugų sutartį.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus sodybos „Brastadvaris“, atstovaujamos savininkės Ernestos Valiulienės, paslaugų teikimo sutartį, nutarimu Nr. 10E-2116 nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų ir yra nesąžiningos vartotojų atžvilgiu. Dalis sutartyje numatytų sąlygų nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai.

 

Išnagrinėjus MB „9Vėjai“ nuomos sutarties ir jos priedo Nr. 1 „Vilos nakvynės planas“ sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, VVTAT komisijos nutarimu Nr. 10E-2114 taip pat nustatyta nesąžiningų sąlygų vartotojų atžvilgiu. Sutarties 7.12 punkto sąlyga nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, sutarties 8.2 ir 8.3 punktai iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, o sutarties 11.5 punktas suvaržė vartotojo teisę pareikšti ieškinį (nustatė išimtinį teritorinį teismingumą spręsti ginčą verslininko buveinės vietos teismui).

 

Nesąžiningų sąlygų nustatyta ir paslaugos teikėjo Aleksej Neurov „Sodyba Kojelės“ Jubiliejus paslaugų sutartyje. Sutarties 3.2 punkto sąlyga pažeidė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, o sutarties 4.6 punkto sąlyga nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 2020 m. rugsėjo 29 d. VVTAT komisijos nutarimu Nr. 10E-2115 šios sąlygos pripažintos nesąžiningomis vartotojų atžvilgiu.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.


Šaltinis: VVTAT