ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:10:30 4:18

Spalio 2 d. bus minima Policijos – Angelų Sargų diena

Jau rytoj, spalio 2 d. šalyje bus minima Policijos (Angelų Sargų) diena. Šiemet dėl pandemijos nevyks tradiciniai renginiai, atšaukta Šiauliuose turėjusi vykti policijos ir visuomenės šventė bei specialus šiai progai skirtas koncertas. Taip pat nevyks tradicinės sporto varžybos, kurios būdavo rengiamos profesinės dienos išvakarėse. Šiemet profesinę šventę pareigūnai minės simboliškai, savo kolektyvuose, kur, laikantis visų saugumo reikalavimų, bus įteikti apdovanojimai labiausiai pasižymėjusiems pareigūnams bei tarnautojams.

Kaip gimė policijos šventė?

Angelų sargų – Policijos diena pirmą kartą paminėta 1921 metų spalio 2 dieną Kaune, o profesine švente oficialiai paskelbta 1924 metais.

Pirmosios policijos šventės iniciatoriai – tuometiniai vidaus reikalų ministras Rapolas Skipitis ir viceministras Petras Kerpė, o oficialios šventės paskelbimo įsakymą 1924 metais išleido vidaus reikalų ministras Zigmas Starkus. Štai ką 1924 metų leidinyje „Policija“ (Nr.9 (13), p.3,4) rašė tuometinis Aukštesniosios policijos mokyklos lektorius, teisininkas (kiek vėliau tapęs Piliečių apsaugos departamento direktoriumi) Antanas Jakobas :

„1921 metais policijos šventei spalių mėnesis buvo pasirinktas greičiausiai todėl, kad rudens laikas tos šventės apvaikščiojimui buvo patogiausias. 1921 metais, policija apvaikščiojusi savo šventę, iki šių metų daugiau nešventė. Šiais metais duotas įsakymas vėl tą pačią dieną laikyti policijos šventės diena, norima įvesti, kad ši diena būtų tradicinė, būtų kasmet švenčiama. Pono vidaus reikalų ministerio įsakyme, kuriuo spalių 2 diena skelbiama policijos švente, pasakyta, kad kiekviena apskritis švenčia tą dieną atskirai, sutraukiant savo apskrities centre galimai didesnį policijos tarnautojų skaičių. 1921 metais policijos šventė buvo apvaikščiojama tik Kaune, o kitos apskritys bei miestai buvo prisiuntę Kaunan savo atstovus.

Šiais metais švenčiama visoje Lietuvoje, bet iškilmingiau bus švenčiama Kaune, nes čia yra šiek tiek daugiau policijos ir iš visų apskričių atstovai – nuovadų viršininkų kursų klausytojai.

Apskričių viršininkams pono ministerio įsakymu nurodyta, kad tą dieną reikia policijai aiškinti jos šventės reikšmė ir paįvairinti jos apvaikščiojimas iš anksto nustatyta programa. Kaune, kiek teko patirti, apskrities ir miesto savivaldybės teikia apskrities administracijai pagalbos iškilmingesniam policijos šventės apvaikščiojimui. Tą, manyčiau turėtų padaryti ir provincijos savivaldybės.“

Išlikę unikalūs to meto archyviniai kadrai liudija, kad tokios šventės buvo populiarios ir žmonių mėgiamos, savo apsilankymu šalies policiją pagerbdavo pirmieji valstybės asmenys.

Minint šią datą, per eilę metų susiformavo savitos tradicijos – iškilmingos rikiuotės, šventos mišios, sporto ir šaudymo varžybos.

Policijos diena iškilmingai minėta iki 1940 metų sovietinės okupacijos ir atgaivinta tik atkūrus Nepriklausomybę – tuomet ją iškilmingai imta minėti Vilniuje. 1991 metų spalio 2 dieną, Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta atkurta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“. Minint šią dieną, buvo jaučiamas itin didžiulis pakilimas, policijos pareigūnai susirinkę iš visų šalies policijos įstaigų buvo pasipuošę naujutėle lietuviška policijos uniforma.

Nuo 2006 metų pradėta rengti policijos ir visuomenės šventė, kuri ėmė „keliauti“ po apskričių centrus ir ši graži tradicija tęsiasi iki šių dienų.


Šaltinis: Lietuvos policija