ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:30 6:38

Nutraukiama „Grigeo Klaipėda“ nuotekų priėmimo sutartis

AB „Klaipėdos vanduo“ laikinai stabdo nuotekų priėmimą iš AB „Grigeo Klaipėda“. Šių metų sausį bendrovei „Grigeo Klaipėda“ buvo išduotos prisijungimo sąlygos. Nuo birželio mėnesio buvo pasirašyta trumpalaikė sutartis, kurioje aiškiai nurodyta, kad įmonė negali viršyti suminės taršos norint gamybines atliekas leisti į miesto nuotekų tinklus. Ši sutartis buvo sudaryti vienam mėnesiui, kuri buvo pratęsta du kartus (liepos ir rugpjūčio mėn.).

AB „Grigeo Klaipėda“ birželio ir liepos mėnesiais ženkliai sumažino išleidžiamų teršalų koncentraciją. Tačiau savaitgalį pasiekus suminės taršos limitą AB „Klaipėdos vanduo“ nutraukia laikiną sutartį.

„Nuolat kontroliuojame AB „Grigeo Klaipėda“ į miesto nuotekų tinklus išleidžiamų nuotekų taršą ir kiekį. Bendraujame su AB „Grigeo Klaipėda“ ir abejoms šalims buvo žinoma, kad savaitgalį bus pasiektas suminės taršos limitas. Informavome AB „Grigeo Klaipėda“ apie sutarties nutraukimą, taip pat uždarome sklendes, kad nuotekos nebūtų leidžiamos į Dumpių nuotekų valyklą“, – sakė AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Tik įvertinus situaciją Dumpių nuotekų valykloje ir nustačius leidžiamą teršalų kiekį ir taršą, AB „Klaipėdos vanduo“ spręs dėl naujos trumpalaikės sutarties sudarymo.


Šaltinis: Klaipėdos miesto savivaldybė