ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:10:02 1:19

Amonio nitratas: klausimai ir atsakymai

Nelaimė Libane (Beirute) paskatino diskusijas apie pavojingųjų krovinių krovą Klaipėdos uoste. Pateikiame atsakymus į klausimus apie amonio nitrato krovą.

Ar amonio nitratas yra sandėliuojamas Klaipėdos uoste?
NE. Pavojingieji kroviniai Klaipėdos uoste yra perkraunami, tačiau nesandėliuojami, o tik laikinai saugomi. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės pavojinguosius krovinius sandėliuoti uosto teritorijoje draudžia. Jie gali būti įvežami į uostą norint toliau transportuoti ir laikomi tiek, kiek reikia technologiniam procesui. Pavojingieji kroviniai, gabenami per Klaipėdos uostą, yra griežtai kontroliuojami. Tokių krovinių vežimą reglamentuoja tiek Lietuvos, tiek tarptautiniai norminiai aktai, įstatymai.

Kaip laikinai saugojami pavojingieji kroviniai Klaipėdos uoste?
Uosto ūkiniai subjektai, kraunantys pavojinguosius krovinius, turi turėti įrengtas specialias aikšteles, skirtas laikinai sandėliuoti pavojinguosius krovinius, privalo paskirti atsakingus ir kompetentingus asmenis, galinčius nuolat kontroliuoti operacijas su pavojingaisiais kroviniais. Klaipėdos uosto kompanijose, kuriose perkraunami pavojingieji kroviniai, dirba pavojingųjų krovinių specialistai. Pagal Civilinės saugos įstatymą kompanijos rengia ir rizikos analizę, ir avarijų likvidavimo, ir parengties ekstremaliomis situacijomis planus, kaupia neutralizuojančias medžiagas, organizuoja pratybas, kad darbuotojai mokėtų elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui.

Kiek amonio nitrato yra perkraunama Klaipėdos uoste?
Amonio nitrato trąšų Klaipėdos uoste 2019 m. perkrauta iki 4 proc. visos trąšų apyvartos. Skystu pavidalu amonio nitratas Klaipėdos uoste nėra kraunamas.

Kaip kontroliuojama pavojingųjų krovinių, pvz., amonio nitrato, krova Klaipėdos uoste?
Įmonės, siekiančios krauti konkretų krovinį, turi būti atestuotos Lietuvos transporto saugos administracijos. Informaciją apie pavojinguosius krovinius, kraunamus Klaipėdos uoste, kuruoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Uosto kapitono tarnybos atsakingi darbuotojai. Jie kontroliuoja šių krovinių pakrovimą, iškrovimą, judėjimą ir laikiną saugojimą uoste. 2019 metais pažeidimų, susijusių su pavojingųjų krovinių krova Klaipėdos uoste, neužfiksuota.

Kaip stebima situacija dėl pavojingųjų krovinių Klaipėdos uoste?
Visus Klaipėdos uoste kraunamus krovinius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos darbuotojai mato skaitmeniniame žemėlapyje, kuris buvo sukurtas įgyvendinus ES finansuojamą projektą HAZARD. Buvo sukurta ir įdiegta skaitmeninė pavojingųjų ir aplinką teršiančių krovinių kontrolės informacinė sistema, kurioje susisteminta visa informacija apie uoste kraunamus pavojinguosius krovinius, jų rūšis, pavojingumą, realiu laiku matomi visų uoste esančių meteorologinių ir oro taršos stotelių duomenys, pateikiama informacija apie uoste esančių priešgaisrinių hidrantų ir sklendžių išdėstymą. Sistema skaitmeniniu pavidalu leidžia matyti visą Klaipėdos uostą, todėl bet koks taršos nuokrypis ar įvykusi galima avarija yra akimirksniu fiksuojama ir matoma, informacija operatyviai perduodama atsakingiems asmenims ir institucijoms.


Šaltinis: Klaipėdos uostas