ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:10:02 12:15

Pasaulinė aviacijos krizė palietė ir VĮ “Oro navigacija”: pajamos mažėjo per pusę

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ pagrindinės veiklos pajamos pirmąjį šių metų pusmetį mažėjo 51,1 proc., o grynasis rezultatas buvo neigiamas ir siekė 4 915 tūkst. eurų nuostolį, kai tuo tarpu 2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje buvo apskaitytas 1 799 tūkst. eurų grynasis pelnas. Tokį ženklų veiklos pajamų mažėjimą lėmė kardinaliai sumažėjusios skrydžių apimtys dėl kovai su pandemija taikytų apribojimų, ypač sienų pralaidumo ribojimų. Neigiamą įtaką pagrindinės veiklos pajamų mažėjimui taip pat turėjo ir mažėjantys terminalo bei maršruto vienetiniai tarifai.

Kitos veiklos pajamos (oro navigacijos informacija ir kitos su aviacine veikla susijusios pajamos) bendroje pajamų struktūroje 2020 m. pirmąjį pusmetį sudarė 3,9 proc.

„2020 m. pirmasis pusmetis oro transporto sektoriui buvo permainingas. Pasaulinės pandemijos COVID-19 protrūkis paveikė viso pasaulio susisiekimo sektoriaus veiklą. Nuo 2020 m. kovo mėn. pradėtos taikyti politinės priemonės, tokios kaip sienų pralaidumo ribojimai, lėmė drastišką skrydžių skaičiaus mažėjimą. Palyginti su 2019 m. pirmu pusmečiu, 2020 m. pirmą pusmetį bendras skrydžių, kuriems Lietuvos Respublikos oro erdvėje buvo suteiktos oro navigacijos paslaugos, mažėjo 48,5 proc. ir siekė 65 tūkst. skrydžių“, – teigia laikinasis įmonės generalinis direktorius Marius Beliūnas ir priduria, kad nepaisant pastaruoju metu nuosaikiai augančių skrydžių srautų, situacija vis dar nėra stabili – egzistuoja didelis neapibrėžtumas dėl COVID-19 protrūkio trukmės ir taikomų apribojimų. Išlieka rizika dėl viruso ir pandemijos protrūkio atsinaujinimo. Taikomi apribojimai tiesiogiai lemia aviakompanijų veiklos apimtis ir likvidumą.

Lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, 2020 m. pirmą pusmetį tranzitu skrido 49 tūkst. orlaivių (74,9 proc. bendro skrydžių skaičiaus), o tai 46 tūkst. skrydžių arba 48,7 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2019 metais. Šių metų pirmą pusmetį terminalinių skrydžių skaičius buvo 47,6 proc. mažesnis nei 2019 m. pirmąjį pusmetį.

2020 m. pirmąjį pusmetį daugiausiai pajamų iš maršruto oro navigacijos paslaugų VĮ „Oro navigacija“  uždirbo iš Vidurio ir Šiaurės Europos šalyse registruotų aviakompanijų, vykdančių skrydžius tarp Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Rusijos Federacijos ir kitų Europos šalių oro uostų. Dešimties pagrindinių aviakompanijų rinkliavų už maršruto paslaugas suma siekė daugiau kaip 43,7 proc. bendrų pajamų už maršruto paslaugas sumos. 2020 m. pirmą pusmetį Įmonės pagrindiniai maršruto oro navigacijos paslaugų klientai (aviakompanijos) buvo Rusijos Federacijos „Aeroflot“ ir Latvijos „Air Baltic“.

2020 m. pirmą pusmetį ON pagrindiniai terminalo oro navigacijos paslaugų klientai buvo žemų kaštų kategorijai priskiriamos aviakompanijos: Airijos „Ryanair“, Vengrijos „Wizz Air“ ir Latvijos „Air Baltic“.

Apie įmonės veiklą:

VĮ „Oro navigacija“ yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, kuri teikia oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

Apie tris ketvirtadalius visų Lietuvai priskiriamoje oro erdvėje atliekamų skrydžių sudaro tranzitiniai skrydžiai, kurių metu orlaiviai skrenda Lietuvos Respublikos oro erdve, tačiau kyla arba leidžiasi kitų šalių oro uostuose. Už šių skrydžių metu aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas aviakompanijos moka maršruto rinkliavas. Kai lėktuvai kyla viename iš Lietuvos oro uostų, už aviakompanijoms suteikiamas oro navigacijos paslaugas mokama terminalo rinkliava.

Pagal pasirašytą daugiašalę sutartį Lietuva patiki Europos saugios oro navigacijos organizacijai Eurokontrolei apskaičiuoti ir savo vardu rinkti oro navigacijos rinkliavas. Išlaidas, susijusias su rinkliavų apskaičiavimu ir surinkimu, dengia oro erdvės naudotojai.

Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (apie 99 proc.). Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

Lietuvos oro erdvę į savo maršrutus įtraukia daugiau kaip 900 oro bendrovių. Siekiant, kad skrydžiai vyktų saugiai, efektyviai ir laiku, nuo orlaivio pajudėjimo iš orlaivio stovėjimo aikštelės iki jo nutūpimo paskirties aerodrome, jam yra teikiamos oro navigacijos paslaugos. Lietuvos oro erdvėje ir Lietuvos oro uostuose tai atlieka valstybės įmonė „Oro navigacija”.


Šaltinis: „Oro navigacija”