ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:05:12 11:34

ES teisingumo duomenų analizė – Lietuvos teismų sistema veiksminga ir moderni

Paskelbtoje Europos Komisijos 2020 m. ES Teisingumo suvestinėje (Justice Scoreboard) Lietuva yra tarp lyderių pagal teisingumo sistemos efektyvumo ir kokybės vertinimą. Lyginant su kitomis valstybėmis, Lietuvoje greitai sprendžiami civiliniai ir vartotojų ginčai, mūsų šalis taip pat pirmauja pagal skaitmeninių technologijų taikymą teismuose ir informacijos sklaidą bei jos prieinamumą gyventojams.

Suvestinėje konstatuota, kad teisingumo sistemų efektyvumas ir kokybė pagerėjo daugelyje ES šalių, tačiau jų nepriklausomumą kai kurių valstybių piliečiai vertina prasčiau, negu ankstesniais metais. Šioje vertinimo kategorijoje pagal piliečių nuomonę Lietuva lieka antrame dešimtuke, nors lyginant su 2019 metais iš 17 vietos pakilo į 16 (iš 27 ES šalių). Tačiau verslo nuomonė apie teismų nepriklausomumą yra geresnė – Lietuvai skirta 10 vieta.

Europos Komisijos atliktas tyrimas aiškiai parodė, kad Lietuvos teisinė sistema yra veiksminga, techniškai moderni ir sudaro palankias sąlygas gyventojams savo teises ginti nešališkuose ir nepriklausomuose teismuose, – pažymi teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Stiprinant teisingumo procesą, buvo priimtos ir yra parengtos naujos įstatymų pataisos, kurios leidžia mažinti teisėjams tenkančius bylų krūvius, tolygiau paskirstyti bylas tarp teismų, dar labiau trumpinti jų nagrinėjimo laiką“.

Ministras pažymi, kad veiksminga, demokratinės valstybės principais grindžiama teisinė sistema turi didelį poveikį ir valstybės ekonomikai, nes sudaromos palankios ir patikimos sąlygos verslui, skatinama investicijų trauka.

Lietuvoje greičiausiai nagrinėjamos civilinės ir komercinės bylos pirmos instancijos teismuose – proceso trukmė vidutiniškai 84 dienos, nors pagal teismams tenkantį darbo krūvį mūsų šalis užima trečią vietą po Belgijos ir Rumunijos – 3,5 bylos šimtui gyventojų. Suvestinėje atsispindi tai, kad mūsų šalyje pradėta plačiau taikyti alternatyvius neteisminius ginčų sprendimo būdus, tarp kurių ir mediacija. Pagal šį rodiklį Lietuva užima trečią vietą.

Bendros ES rinkos kontekste svarbu yra tai, kad Lietuva veiksmingai gina vartotojų teises – teisminiai vartotojų ginčai ir vartotojų teisių apsaugos institucijos sprendimai priimami per maždaug 100 dienų (4 vieta), ji taip pat yra tarp lyderių pagal trumpiausią laiką, nagrinėjant prekių ženklų pažeidimų bylas.

Pagal 2019 m. duomenis Lietuva kartu su Slovėnija pirmauja pagal teisinį švietimą ir viešai prieinamą informaciją internete bei jos pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms, taip pat ir neįgaliesiems. Tačiau Lietuva priskiriama prie šalių, skiriančių mažiausią valstybės finansavimą teismams.

ES Teisingumo suvestinėje analizuojami 2012-2019 valstybių narių teisingumo sistemų duomenys.


Šaltinis: Teisingumo ministerija