ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:06 10:33

Penkių mėnesių centrinės valdžios sektoriaus deficitas – beveik 1 172 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų sausio-gegužės mėnesių centrinės valdžios deficitas buvo 1 171,8 mln. eurų. Centrinės valdžios balansas per sausį-gegužę buvo 1 346,7 mln. eurų mažesnis nei 2019 metais per tą patį laikotarpį.  

2020 metų centrinės valdžios pajamos sausį-gegužę buvo 5 315,1 mln. eurų, išlaidos – 6 364,1 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 122,8 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 53,3 proc. sausio-gegužės mėnesio centrinės valdžios pajamų, 36,4 proc. – socialinės įmokos. Per sausį-gegužę didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,2 proc., dotacijos – 12,8 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,4 proc.

Centrinės valdžios pajamos 2020 metų gegužės mėnesį buvo 1 075,2 mln. eurų, išlaidos – 1 493,3 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 50,7 mln. eurų. Šių metų gegužės mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė  468,8 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų gegužės mėnesiu, balansas sumažėjo 507,3 mln. eurų. Gegužės mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (44,6 proc.) ir socialinės įmokos (34,6 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (50,9 proc.).

 

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.


Šaltinis: Finansų ministerija