ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:01:23 6:19

Seimo patvirtinti saugumo reikalavimai užtikrins tolimesnį sklandų ir efektyvų sinchronizacijos įgyvendinimą

Seimas patvirtino Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais įstatymo papildymo projektą ir sinchronizavimo su Europos elektros tinklais projektui nustatė specialiuosius saugumo reikalavimus. Tai leis efektyviai valdyti galimas rizikas ir toliau sklandžiai įgyvendinti elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais infrastruktūros projektus.

„Sinchronizacijos projektas sparčiai juda pirmyn. Aktyviai rengiamės darbams didžiuosiuose infrastruktūros projektuose, kur ypač svarbu efektyviai ir maksimaliai valdyti rizikas ir  taip užtikrinti, kad visi darbai būtų atlikti laiku. Šiandien Seimo nustatyti saugumo reikalavimai ir įtvirtinti saugikliai leis toliau sklandžiai ir laiku įgyvendinti projektą“,– sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Įstatymu numatyta pareiga perdavimo sistemos operatoriui užtikrinti perdavimo sistemos stabilumo, saugumo, patikimumo, konfidencialios informacijos apsaugos, rangovų atitikties nacionalinio saugumo interesams, kibernetinės saugos ir įrenginių  saugumo reikalavimus.

Lietuvos bei kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad energetinio saugumo projektai yra vieni pagrindinių taikinių kenkėjiškai veiklai.

Sinchronizacijos projektą įgyvendina elektros energijos perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“. Perdavimo sistemos operatorius vykdo keturiolika Vyriausybės patvirtintų elektros energetikos infrastruktūros projektų, kurie leis įgyvendinti sinchronizaciją 2025 m.

2019 m. buvo baigti sinchronizacijai svarbios 330 kV Bitėnų transformatorių pastotės išplėtimo darbai. Užbaigti 110 kV elektros perdavimo linijos Pagėgiai-Bitėnai statybos darbai – šio projekto įgyvendinimas ne tik sustiprino Lietuvos elektros sistemą Kaliningrado pasienyje, bet ir kartu padėjo pamatus vėjo parkų integracijai. Intensyvūs darbai vyksta aplink sostinę – baigti trys ketvirtadaliai 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstrukcijos darbų. Taip pat jau beveik trys ketvirtadaliai darbų baigti Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema projekte.

Vienas iš svarbiausių sinchronizacijos projekto darbų – sinchroninių kompensatorių, kurie skirti sistemos darbo stabilumui užtikrinti, įrengimas. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus įrengta po tris sinchroninius kompensatorius. Vyksta techninis pasirengimas šiems darbams.

Svarbiausias ir didžiausias sinchronizacijos projektas – „Harmony Link“ jūrinė jungtis. Šiuo metu intensyviai vyksta šio projekto parengiamieji darbai. 2020 m. gegužės 26 dieną, Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatoriai „Litgrid“ bei PSE S.A. pasirašė „Harmony Link“ jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį.

Sinchronizacija yra svarbiausias Baltijos šalių energetinio saugumo projektas ir prioritetinis ES projektas, kurio bendra vertė sieks iki 1,65 mlrd. Eur. EK šiam projektui jau skyrė 323 mln. Eur. finansavimą.  Praėjusią savaitę Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai pateikė bendrą 1,2 mlrd. eurų paraišką Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su Europos tinklais projektui finansuoti. Lietuvos dalis sudaro beveik 40 proc. –  462 mln. Eur.

Sinchronizacija yra šios Vyriausybės prioritetas ir strateginis energetinio saugumo projektas.


Šaltinis: Energetikos ministerija