ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 4:47

Lietuvos teismų prašymai užsienio teismus pasieks greičiau

Seimui priėmus Civilinio proceso kodekso pataisas, mūsų šalies teismai teisinės pagalbos prašymus kitų valstybių teismams ar kitoms kompetentingoms institucijomis turės siųsti tiesiogiai, o ne per Teisingumo ministeriją. Įteisinus racionalesnį bendradarbiavimo mechanizmą šioje srityje, maždaug mėnesiu sutrumpės tokio prašymo vykdymo trukmė.

Per metus Teisingumo ministerija tokių prašymų užsienio valstybėms išsiunčia daugiau kaip 300. Lietuvos teismai prašo kitų valstybių teismų civilinėse bylose apklausti tose šalyse gyvenančius liudytojus, surinkti įrodymus ar įteikti dokumentus atsakovams, suinteresuotiems asmenims.

Šiuo metu tiesiogiai bendradarbiauja Europos Sąjungos narių valstybių teismai. Nuo šiol Lietuvos teismai ir su kitų valstybių teismais palaikys ryšius pagal tarptautines sutartis, kurios nustato tiesioginio bendradarbiavimo principą, o jeigu tokių sutarčių nėra – tuomet diplomatiniais kanalais.

Užsienio valstybių teismai, kreipdamiesi į Lietuvos teismus dėl teisinės pagalbos prašymų, ir toliau dokumentus siųs per Lietuvos teisingumo ministeriją.


Šaltinis: Teisingumo ministerija