ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:01:23 7:04

Aplinkos taršai mažinti – didesni mokesčio tarifai

Seimas padidino mokesčio už aplinkos teršimą tarifus, priėmęs Mokesčio už aplinkos teršimą ir Mokesčių administravimo įstatymų pataisas. Taip siekiama skatinti ūkinės veiklos vykdytojus mažinti aplinkos taršą.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nustato mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių, teršimą gaminių atliekomis, pakuočių atliekomis ir sąvartyne šalinamomis atliekomis. Priėmus šio įstatymo pataisas, išplėstas iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų sąrašas ir nustatyta griežtesnė atsakomybė bei didesnis mokestis už iš jų išmestą normatyvus viršijantį nedeklaruotą (nuslėptą) teršalų kiekį. Mokesčio mokėtojams, netvarkantiems pagal naujas nuostatas privalomos pakuočių ir gaminių apskaitos, už nedeklaruotą kiekį mokestis bus skaičiuojamas taikant 2 proc. tarifą nuo prekių apyvartos.

Priėmus pataisas, nebebus taikomos mokesčio už taršą iš mobilių taršos šaltinių lengvatos užsiimantiems žemės ūkio ar individualia veikla, nes tai nesuderinama su ES teise ir nepagrįstai sudaro palankesnes sąlygas vieniems ūkio subjektams prieš kitus.

Naujosios nuostatos nuo 2022 m. nustato mažesnius mokesčio tarifus tinkamoms pakartotinai naudoti ar perdirbti pakuotėms ir didesnius – neperdirbamoms pakuotėms, kurios, tapusios atliekomis, gali būti panaudojamos tik energijai gauti arba tik šalinamos.

Pagal priimtas pataisas mokesčio objektu taps ir žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai, jeigu jie registruojami pirmą kartą Lietuvoje arba jeigu keičiasi tokio mechanizmo valdytojas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre. Pagal žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų galią tarifas sieks nuo 0 iki 600 eurų. Jis 60 proc. sumažintas tiems mechanizmams, kurie pagaminti ne daugiau kaip prieš 5 metus, ir 20 proc. tiems, kurie pagaminti ne daugiau kaip prieš 10 metų.

Be to, nustatytos veiksmingesnės lengvatos kelių transporto priemonėms, naudojamoms ūkinei-komercinei veiklai. Nuo mokesčio atleidžiamos ne daugiau kaip prieš 4 metus pagamintos lengvosios transporto priemonės ir ne daugiau kaip prieš 3 metus pagamintos sunkiosios transporto priemonės.

Už mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą bus atsakinga Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, o už mokesčio sumokėjimo teisingumą – Valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus mokestį už žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus, kurį kontroliuos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.


Šaltinis: Aplinkos ministerija