ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:20 1:25

MITA skatins agroinovacijų plėtrą

Siekdama skatinti inovacijų plėtrą žemės ūkio ir maisto sektoriuose, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) prisidės prie veiksmų plano, parengto pagal projektą „Innovation-driven agri-food sectors for a European industrial renaissance“ (AgriRenaissance), įgyvendinimo. Šiuo tikslu MITA bendradarbiaus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) ir Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu.

MITA įsitrauks į dviejų veiksmų įgyvendinimą. Pirma, bus siekiama padidinti prieigą prie įvykdytų žemės ūkio ir maisto sektorių projektų rezultatų. MITA planuoja viešinti šią informaciją svetainėje „Open R&D Lithuania“. Tikimasi, kad tai paskatins dalintis projektų pasiekimais, kuriais galėtų naudotis įmonės, mokslo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys.

Antra, MITA planuoja organizuoti renginius, skirtus žemės ūkio ir maisto sektorių atstovams. Renginiuose bus pristatomos galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir nacionalinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose. Renginių metu taip pat bus rengiamos partnerių paieškos sesijos, kurios padės stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslo ir verslo.

Kovo mėn. MITA dalyvavo projekto „AgriRenassaince“ partnerių organizuotame pažintiniame vizite Portugalijoje. Vizito metu susipažinta su gerąja regiono patirtimi inovacijų plėtros žemės ūkio ir maisto sektoriuose, dalyvauta susitikimuose su pažangiomis vietos organizacijomis. Projekto partneriams buvo pristatytos Lietuvoje vykdomos iniciatyvos, prisidedančios prie inovacijų vystymo žemės ūkio ir maisto sektoriuje.

Projektas „AgriRenaissance“ yra įgyvendinamas pagal programą INTERREG Europe. Projekte dalyvauja organizacijos iš 5 Europos valstybių: Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Portugalijos. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti: čia.


Šaltinis: MITA