ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:20 2:28

Studentai siūlo lėšas skirti naujų bendrabučių statybai

Viešojoje erdvėje pasirodė žinia apie Švietimo, mokslo ir sporto ministro A. Monkevičiaus sprendimą, jog skirstant lėšas aukštųjų mokyklų bendrabučių renovacijai, esminis kriterijus buvo tai, ar jos užtikrina Vyriausybės nustatytą minimalaus stojimo balo reikalavimą visiems studentams. Tuo tarpu Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nepritaria šiam sprendimui ir siūlo lėšas investuoti ne į senų, energetinį efektyvumą praradusių, bendrabučių modernizavimą, tačiau nukreipti jas į naujų bendrabučių statybas

Lėšų skirstymo kriterijai kelia abejonių

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidento Eigirdo Sarkano nuomone, dėl tokio selektyvaus aukštųjų mokyklų atrinkimo, studentai tampa situacijos įkaitais bei siūlo alternatyvą: „Tai, kad aukštųjų mokyklų bendrabučių situacijos gerinimui yra skiriamas didesnis dėmesys ir net numatomos lėšos tikrai nuteikia optimistiškai, tačiau kriterijai, pagal kuriuos aukštosioms mokykloms bus skirtos lėšos, kelia abejonių, kadangi vienerių metų studentų priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų nesilaikymas neturėtų būti tiesiogiai susijęs su bendrabučių modernizavimu, o studentai neturėtų tapti situacijos įkaitais, nes šioje situacijoje, pirmiausia nukenčia ne aukštoji mokykla, o studentai.

Kaip bebūtų, mes apskritai abejojame, ar šiuo metu siūlomas lėšų panaudojimas bendrabučių modernizavimui yra pats geriausias, todėl dar praėjusią savaitę Lietuvos studentų sąjunga kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto bei Finansų ministerijas ir Vyriausybę, su siūlymu investuoti valstybės lėšas ne į senų, energetinį efektyvumą praradusių, bendrabučių modernizavimą, tačiau nukreipti jas į naujų bendrabučių statybas.“

Seni bendrabučiai nebeatitinka pasikeitusių studentų poreikių

Lietuvos studentų sąjunga tokį siūlymą grindžia tuo, kad praktiškai visi aukštosioms mokykloms priklausantys arba patikėjimo teise valdomi studentų bendrabučiai yra senos statybos – pastatyti dar prieš Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą, todėl, nepaisant aukštųjų mokyklų pastangų juos modernizuoti, yra ženkliai sumažėjęs bendrabučių energetinis efektyvumas, o gyvenimo sąlygos, kai kelių šimtų vietų bendrabučio studentams yra numatyti vos 8 ar 10 dušų ar vienam studentui tenkantis naudingas gyvenamas plotas yra per mažas, nebeatitinka pasikeitusių asmens poreikių.

Taip pat, anot LSS, didelė dalis bendrabučių yra nepritaikyti fizinę negalią turintiems studentams. „Paskutinis modernus, A energetinės klasės bendrabutis, pritaikytas negalią turintiems studentams, Klaipėdos universiteto pastangomis, buvo pastatytas 2016 metais. Remiantis viešai prieinamais duomenis, bendrabutyje yra apie 170 vietų, o jo statybos kainavo 2,8 mln. eurų,“ – sakė E. Sarkanas.

Jo nuomone, remiantis Klaipėdos universiteto patirtimi, šiuo metu numatytomis valstybės lėšomis, Vilniaus ir Kauno miestuose, kuriuose yra didžiausia besimokančių studentų dalis, būtų galima pastatyti 2 ar 3 naujus bendrabučius, kurių bendras vietų skaičius galėtų siekti apie 600.


Šaltinis: Lietuvos studentų sąjunga