ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:11 4:59

Keturių mėnesių centrinės valdžios sektoriaus deficitas – 703 mln. eurų

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2020 metų sausio-balandžio mėnesių centrinės valdžios deficitas buvo 703 mln. eurų. Centrinės valdžios balansas per sausį-balandį buvo 839,4 mln. eurų mažesnis nei 2019 metais per tą patį laikotarpį.

2020 metų centrinės valdžios pajamos sausį-balandį buvo 4 239,9 mln. eurų, išlaidos – 4 870,8 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 72,1 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 55,5 proc. sausio-balandžio mėnesio centrinės valdžios pajamų, 36,9 proc. – socialinės įmokos. Per sausį-balandį didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 60,4 proc., dotacijos – 12,1 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 11,5 proc.

Centrinės valdžios pajamos 2020 metų balandžio mėnesį buvo 904,0 mln. eurų, išlaidos – 1 405,5 mln. eurų, sandoriai su nefinansiniu turtu sudarė 38,9 mln. eurų. Šių metų balandžio mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 540,4 mln. eurų ir, palyginus su praeitų metų balandžio mėnesiu, balansas sumažėjo 585,5 mln. eurų. Balandžio mėnesį pagrindinę centrinės valdžios sektoriaus pajamų dalį sudarė mokesčiai (48,7 proc.) ir socialinės įmokos (41,0 proc.), o daugiausiai išlaidų teko socialinėms išmokoms (56,1 proc.).

Papildoma informacija:
Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.


Šaltinis: Finansų ministerija