ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:11 3:54

Vidaus reikalų ministrė: ,,Siūlome steigti nacionalinį civilinės saugos centrą“

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė Vyriausybei teiks nacionalinio civilinės saugos centro (tarnybos) koncepciją. Steigiant šį centrą siekiama stiprinti civilinę saugą, užtikrinti koordinuotą ir kompleksinę veiklą šioje srityje, operatyviai priimti sprendimus ir laiku suteikti pagalbą.

„Civilinė sauga – tai ta sritis, kurią siekiame dar labiau sustiprinti. Kompleksinis matymas, greitas informacijos perdavimas bei operatyvūs veiksmai yra labai svarbūs, ypač kalbant apie rimtus incidentus. Todėl siūlome steigti civilinės saugos centrą (tarnybą), kuris būtų atsakingas už ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir efektyvesnį suvaldymą, kartu sustiprinsime veiksmų koordinavimą, operatyvumą ir užtikrinsime pagalbą savivaldybėms“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Šis centras (tarnyba) būtų pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, jam būtų perduota dalis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento funkcijų, konsoliduotos kitos ministerijai pavaldžios įstaigos.

„Šiuo metu veikiantis ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmas turi kelias skirtingas pakopas ir neretai sprendimų priėmimas vyksta lėčiau, nei to reikalauja situacija, todėl būtina trumpinti sprendimų priėmimo kelią“, – sakė ministrė. Dar vienas svarbus aspektas, kad nėra pakankamos sąveikos su vietos savivaldos institucijomis.

Civilinės saugos prevencijos priemonės planuojamos nekoordinuotai, t. y. kiekviena institucija vertina grėsmes tik pagal savo įstaigos kompetenciją. Įsteigus civilinės saugos centrą, koordinatoriai regionuose užtikrintų savivaldybėms mokymus, teiktų metodinę pagalbą, koordinuotų pratybas.

„Kol kas ketiname kartu su kitomis ministerijomis ir atsakingomis institucijomis parengti koncepciją ir ją pateikti Vyriausybei. Siūlome sukurti naują savarankišką įstaigą, kuri centralizuotai valdytų informaciją apie grėsmes, resursus, pajėgas, be to, turėtų aukšto lygio specialistų ir užtikrintų parengtį civilinės saugos srityje, atliktų centralizuotas valstybės rezervo koordinatoriaus funkcijas“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Tikimasi, kad 2020–2022 m. atlikus ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemos pertvarką bus sustiprintas veiksmingas civilinės saugos sistemos pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms valdyti ir jų padariniams šalinti, ypač Baltarusijos Astravo elektrinės galimos avarijos kontekste. Taip pat būtų užtikrinti būtini valstybės rezervo materialiniai ištekliai ir jų efektyvus naudojimas, stiprinami ir kuriami nacionaliniai ir tarptautiniai pajėgumai (ChBRN), modernizuota visuomenės perspėjimo ir informavimo ekstremaliųjų situacijų metu sistema, sustiprinta ekstremaliųjų situacijų prevencijos, pasirengimo ir valdymo informacinė sistema.


Šaltinis: VRM