ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:13 8:37

Baltarusija privalo paviešinti pilnas TATENA misijų ataskaitas ir įgyvendinti visas ekspertų rekomendacijas

Baltarusija paskelbdama tik Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) Saugos aspektų rengiantis eksploatuoti branduoline elektrinę peržiūros (pre-OSART) misijos ataskaitos santrauką, o ne visą ataskaitą, eilinį kartą pademonstravo selektyvų požiūrį į Astravo branduolinės elektrinės (BE) projekto skaidrumą ir tuo pačiu į branduolinę saugą Astravo BE.

Lietuva nuosekliai laikosi pozicijos, kad Baltarusija privalo paviešinti visų TATENA misijų pilnas ataskaitas ir iki pradedant eksploatuoti Baltarusijos BE įgyvendinti šių ataskaitų, streso testų metu tarptautinių ekspertų pateiktas, rekomendacijas bei išspręsti visus kitus Baltarusijos BE projekto įgyvendinimo aplinkosauginius ir branduolinės saugos užtikrinimo klausimus.

Pažymėtina, kad gegužės 8 d. energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas kreipėsi į TATENA generalinį direktorių Rafael Grossi atkreipdamas dėmesį, kad Baltarusija nėra viešai paskelbusi TATENA misijų Baltarusijoje ataskaitų, taip pat neskelbiamos ir šių misijų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos.

Baltarusijos šią savaitę paviešintas dokumentas iš esmės nesuteikia daugiau informacijos apie atliktą TATENA pre-OSART misiją ir jos rezultatus, nei buvo 2019 m. rugpjūtį paskelbta TATENA pranešime. Iki šiol nėra informacijos, kuri leistų įvertinti Astravo BE esamų problemų mastą ir atsakytų į klausimą, kodėl TATENA ekspertai davė konkrečias rekomendacijas Astravo BE operatoriui – valstybės įmonei Baltarusijos atominei elektrinei, atsakingai už šios elektrinės branduolinę saugą. TATENA ekspertai davė 11 rekomendacijų, o įvardintos tik 3 – tai kelia dar daugiau abejonių dėl skaidrumo.

Sprendimai neviešinti pre-OSART misijos ataskaitos tik sustiprina įtarimus, kad misijos ataskaitoje nurodyti trūkumai nėra menkaverčiai. Ypač neramina TATENA ekspertų rekomendacija raginanti Astravo BE operatorių sustiprinti elektrinės paleidimo programos stebėjimą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą operatoriaus pasirengimą saugiai eksploatuoti branduolinę elektrinę. Klaidos branduolinės elektrinės pasirengimo ją eksploatuoti stadijoje gali sukelti papildomų grėsmių branduolinės elektrinės saugai pradėjus ją eksploatuoti.

TATENA misijų, atliktų 2019 m. rugpjūtį ir 2020 m. vasarį, pilnos ataskaitos iki šiol nėra viešai skelbiamos, taip pat neskelbiamos ir šių misijų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos. Tai, kad Baltarusija atsisako jas viešinti, trukdo skaidriam TATENA misijų ir jų rezultatų įvertinimui.

Toks selektyvus ir tendencingas Baltarusijos požiūris viešinti tik Astravo BE projektui naudingą informaciją stebimas visą laiką, ypač Baltarusijai bendradarbiaujant su TATENA, ryškiausias to pavyzdys 2017 m. Baltarusijoje atlikta TATENA specializuota aikštelių vertinimo (SEED) misija. Baltarusija pasirinko atlikti tik dalį SEED misijos ignoruodama esminius Lietuvos keliamus klausimus dėl branduolinės elektrinės aikštelių parinkimo ir vertinimo kriterijų, tokių kaip gyventojų tankumo ir jų pasiskirstymo bei su jais susijusios avarinės parengties, seisminio įvertinimo, poveikio aplinkai vertinimo.


Šaltinis: Energetikos ministerija