ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:13 11:32

Lietuvos teismai su užsienio valstybių teismais bendradarbiaus tiesiogiai

Teisingumo ministerija per metus iš Lietuvos teismų gauna virš trijų šimtų teisinės pagalbos prašymų ir persiunčia juos kitų valstybių teismams ar kitoms kompetentingoms institucijomis. Ši procedūra sutrumpėtų, jeigu teismai prašymus siųstų tiesiogiai – ne per ministeriją. Vyriausybė pritarė Civilinio proceso kodekso pataisoms, įteisinančioms naują teisinės pagalbos prašymų pateikimo tvarką.

Lietuvos teismai prašo kitų valstybių teismų civilinėse bylose apklausti tose šalyse gyvenančius liudytojus, surinkti įrodymus ar įteikti dokumentus atsakovams ar suinteresuotiems asmenims.

Teisingumo ministro Elvino Jankevičiaus teigimu, atsisakius Teisingumo ministerijos tarpininkavimo maždaug mėnesiu sutrumpėtų teisinės pagalbos prašymo vykdymo trukmė. „Šiuo metu tiesiogiai bendradarbiauja Europos Sąjungos narių valstybių teismai. Siūlome, kad mūsų šalies teismai su kitų valstybių teismais palaikytų ryšius pagal tarptautines sutartis, kurios nustato tiesioginio bendradarbiavimo principą, o jeigu tokių sutarčių nėra – tuomet diplomatiniais kanalais“.

Užsienio valstybių teismai, kreipdamiesi į Lietuvos teismus dėl teisinės pagalbos prašymų, ir toliau dokumentus siųs per Lietuvos teisingumo ministeriją.

Šios Civilinio proceso kodekso pataisos bus perduotos svarstyti Seimui.


Šaltinis: Teisingumo ministerija