ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:27 4:34

Konkursas: prekybos žmonėmis prevencija lietuvių bendruomenėse užsienyje

Vidaus reikalų ministerija, siekdama didinti užsienio lietuvių bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis*, kaip ir kiekvienais metais organizuoja projektų, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai** lietuvių bendruomenėse kitose valstybėse, konkursą.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriais siekiama didinti lietuvių bendruomenių užsienio valstybėse informuotumą apie prekybą žmonėmis tam, kad jie netaptų prekybos žmonėmis aukomis ir žinotų savo teises bei kur tokiais atvejais kreiptis pagalbos, skatinti lietuvių bendruomenes užsienyje bendradarbiauti ir vykdyti prekybos žmonėmis prevencijos priemones, įtraukiant tuos bendruomenių narius, kurie dėl savo pažeidžiamumo gali nukentėti nuo šio nusikaltimo. Konkursą laimėjusiam paraiškos rengėjui bus skirtos lėšos projektui įgyvendinti.

Konkursui gali būti teikiami projektai, kuriuose numatytos įgyvendinti priemonės:

1. Sukurtas prevencinis vaizdo klipas (vaizdo klipas turi būti meniškas ir autentiškas, nurodyti prekybos žmonėmis požymius, įspėti žmones apie prekybos žmonėmis pavojus ir priversti susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gražius darbo pasiūlymus, su informacija, kur pranešti apie nusikaltimus ir kur kreiptis pagalbos, turiniu susietas su skrajute, lietuvių kalba su subtitrais anglų kalba, ne trumpesnis kaip 15 s., tinkamas rodyti per televiziją ir socialinius kanalus, formatai .avi, .mov, .mpeg4).

2. Sukurtos ir atspausdintos spalvotos sulankstomos skrajutės (ne mažiau kaip 18×9 cm, atspausdinta 1000 vienetų) (skrajutės turi būti meniškos ir autentiškos, nurodyti prekybos žmonėmis požymius, įspėti žmones apie prekybos žmonėmis pavojus ir priversti susimąstyti prieš priimant neįtikėtinai gražius darbo pasiūlymus, su informacija, kur pranešti apie nusikaltimus ir kur kreiptis pagalbos, lietuvių kalba, turiniu susietos su vaizdo klipu, pateiktos .jpg, .png, .eps, .pdf failų tipais bei tinkamos naudoti dideliais ir mažais formatais).

3. Parengta elektroniniu formatu ir atspausdinta mokomoji medžiaga lietuvių kalba apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę (medžiagoje turi būti paaiškinta, kas yra prekyba žmonėmis ir šiuolaikinė vergovė, kokie yra rizikos nukentėti nuo šių nusikaltimų požymiai, į ką reikia atkreipti dėmesį skaitant viliojančius darbo pasiūlymus, kur tikrinti informaciją, kokia pagalba teikiama prekybos žmonėmis bei šiuolaikinės vergovės aukoms ir kur kreiptis pagalbos, taip pat numatyta galimybė pažymint atitinkamus teiginius įvertinti, ar darbo pasiūlymas gali būti susijęs su prekyba žmonėmis ar šiuolaikine vergove).

4. Surengti mokymai visoms lietuvių bendruomenėms paraiškoje nurodytoje valstybėje panaudojant vaizdo klipą, skrajutes bei mokomąją medžiagą.

5. Vaizdo klipo, visų pagamintų skrajučių bei mokomosios medžiagos sklaida lietuvių bendruomenių mokymuose, susirinkimuose, dažniausiai lietuvių žiūrimoje vietos žiniasklaidoje ir naudojamuose socialiniuose tinkluose, bendruomenių interneto svetainėse, lietuvių susibūrimo, darbo bei gyvenamose vietose ir kitose vietose, kur dažniausiai lankosi lietuviai, projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip vienus metus po projekto įgyvendinimo, užtikrinant, kad vaizdo klipas ir mokomoji medžiaga elektroniniu formatu yra prieinami bet kuriam lietuviui, norinčiam sužinoti apie prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę ir įvertinti, ar darbo pasiūlymas gali būti susijęs su šiais nusikaltimais.

Vertinimo kriterijai: projekto aktualumas, novatoriškumas, kūrybiškumas, išliekamoji vertė, tęstinumas ir pan.
Projekto metu priemonės pradedamos įgyvendinti tik jų turinį suderinus su Vidaus reikalų ministerija. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m. gruodžio 1 d. Paraiškos konkursui turi būti pateiktos ir bus vertinamos vadovaujantis Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-476 „Dėl užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Visose priemonėse turi būti Vidaus reikalų ministerijos logotipas. Projekto pabaigoje sukurtų priemonių elektroninis formatas ir teisės į jas perduodami Vidaus reikalų ministerijai.

Paraiškos konkursui turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 2020 m. liepos 20 d. užklijuotame ir užantspauduotame voke arba nuskenuotos elektroninio pašto adresu prekybazmonemis@vrm.lt.

Projekto įgyvendinimo ataskaita su finansiniais dokumentais Vidaus reikalų ministerijai turi būti pateikti iki 2020 m. gruodžio 7 d. Konkursą laimėjusio projekto rengėjui Vidaus reikalų ministerija skirs lėšas (iki 10 000 EUR) projektui įgyvendinti.

Teirautis el. p. prekybazmonemis@vrm.lt arba tel. 8 5 271 7292.

* Prekyba žmonėmis – tai asmenų verbavimas, vežimas, perdavimas, laikymas ar priėmimas, įskaitant tų asmenų kontrolės perėmimą ar perdavimą, grasinant arba panaudojant jėgą ar kitokią prievartą, pagrobiant, sukčiaujant arba apgaule, piktnaudžiaujant padėtimi arba pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, duodant arba gaunant pinigų ar naudos siekiant kitą asmenį kontroliuojančio asmens sutikimo, kai šios veikos tikslas yra išnaudojimas, kuris apima bent jau kitų asmenų prostitucijos išnaudojimą ar kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, įskaitant elgetavimą, vergiją ar į vergiją panašią praktiką, priverstinę tarnystę, išnaudojimą įtraukiant į nusikalstamą veiką, arba organų išėmimą.

** Prekybos žmonėmis prevencija – veiksmai, kuriais siekiama užkirsti kelią prekybos žmonėmis nusikaltimams.


Šaltinis: VRM