ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:27 12:06

Labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktas verslas dėl likvidumo paskolų gali kreiptis ir į Šiaulių banką – pasirašyta sutartis su antrąja finansų įstaiga

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) su AB Šiaulių banku pasirašė sutartį dėl lengvatinių paskolų labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams finansavimo. Tai jau antroji INVEGOS sutartis su finansų įstaiga dėl lengvatinių likvidumo paskolų teikimo.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai, kurių veikla paskelbus karantiną buvo sustabdyta arba kurių apyvarta krito daugiau kaip 60 proc., į Šiaulių banką gali kreiptis nuo balandžio 23 d.

„Verslui atvertos papildomos galimybės gauti finansavimą dar vienoje finansų įstaigoje. Tai labai svarbi ir gera žinia verslui, kuriam itin svarbus valstybės teikiamos pagalbos prieinamumas. Su prie priemonės įgyvendinimo prisijungiančiomis finansų įstaigomis sieksime užtikrinti proceso sklandumą. Taip pat tikimės, kad netrukus bus pasirašyta ir daugiau tokių sutarčių”, – sakė INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas.

„Šiaulių banko viena iš pagrindinių strateginių krypčių yra smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas šalyje, todėl puikiai pažįstame verslo situaciją, lūkesčius ir matome, kokia šiuo metu yra reikalinga finansinė pagalba. Turime maksimaliai automatizuotus finansavimo procesus, kuriuos operatyviai pritaikėme naujam produktui ir jau esame pasiruošę tokių paskolų teikimui, kad valstybės pagalba klientus pasiektų kuo greičiau. Džiaugiamės, kad vieni pirmųjų atversime SVV pagalbos duris. Tikimės, kad ateityje šis finansavimo įrankis bus išvystytas ir taikomas ne tik pagalbos teikimui, bet ir skatinant kurtis smulkius ir vidutinius verslus“, – sakė Šiaulių banko paslaugų vystymo tarnybos vadovas, valdybos narys Mindaugas Rudys.

INVEGA primena, kad įmonės, kurių veikla dėl karantino buvo visiškai sustabdyta arba apyvarta krito daugiau nei 60 proc. dėl lengvatinės paskolos turi kreiptis į finansų tarpininką, kuris yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su INVEGA dėl priemonės įgyvendinimo.

Paskolą gali gauti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, kurie, be jau minėto apyvartos kritimo daugiau kaip 60 proc., turi atitikti ir šiuos kriterijus: 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais ir kurie yra išlaikę bent 50 % darbuotojų, palyginti su jų skaičiumi 2020-03-01.

Kad procedūra būtų sklandi ir greita, įmonės turėtų būti suskaičiavusios savo būtinąsias mėnesio išlaidas – valstybės nekompensuojamą darbo užmokesčio dalį, komunalinius mokesčius, patalpų ar įrenginių nuomos, transporto ir kitų paslaugų pirkimo išlaidas, kurios yra gyvybiškai svarbios įmonei tęsti veiklą. Paskolos dydis kiekvienu atveju bus apskaičiuojamas individualiai, įvertinus konkrečios įmonės patiriamas mėnesio išlaidas.

Kreipdamosi į finansų įstaigą, bendrovės turės pagrįsti patiriamas išlaidas. Taip pat į paskolą pretenduojanti įmonė turės pateikti finansines ataskaitas už 2019 m., patvirtinimą, jog jos apyvarta dėl pandemijos poveikio sumažėjo daugiau kaip 60 proc. bei paraišką dėl paskolos, trumpai apibūdinant įmonės situaciją bei būtinąsias išlaidas.

Labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams paskolos 100 proc. finansuojamos valstybės lėšomis. Šios paskolos yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis – valstybė šias paskolas teikia minimaliomis palūkanomis, o bankai už minimalų administravimo mokestį, siekdami padėti verslams. Palūkanų dydis priklauso nuo paskolos grąžinimo trukmės: paskoloms iki 12 mėn. palūkanos siekia 0,1 proc., o nuo 13 iki 36 mėn. – 0,19 proc. Bendrovės gali pradėti grąžinti paskolas praėjus 6 mėn. nuo išdavimo, įmokas išdėstant per dvejus metus, su galimybe pratęsti dar vieneriems. Jos gali būti išmokamos už laikotarpį nuo š. m. kovo 16 d. iki liepos 31 d.

Naujausia informacija apie visas INVEGA siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės paramą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Pagalba verslui COVID-19 krizės metu.

APIE INVEGA
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

APIE ŠIAULIŲ BANKĄ
1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas, stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 60 klientų aptarnavimo padalinių, 37 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. Pagal 2018 m. ir 2019 m. „DIVE Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, Šiaulių bankas yra pirmas Lietuvoje pagal klientų aptarnavimo kokybę.