ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:05:25 6:21

Lietuvos bankas rekomenduoja: asmens tapatybei nustatyti finansų rinkos dalyviai gali naudoti nuotolines identifikavimo priemones

Dėl COVID-19 paskelbus karantiną šalyje Lietuvos bankas sulaukia vis daugiau gyventojų ir finansų įstaigų klausimų dėl finansinių paslaugų teikimo nuotoliniu būdu ir asmens tapatybės nustatymo tvarkos teikiant kai kurias finansines paslaugas. Lietuvos banko nuomone, esant tokioms aplinkybėms tiek finansų įstaigos, tiek gyventojai turėtų teikti pirmenybę nuotoliniam paslaugų teikimo ir gavimo būdui, taip pat naudoti nuotolinio identifikavimo ir technologijų teikiamas galimybes siekiant sumažinti gyventojų, atvykstančių į finansinių paslaugų teikėjo klientų aptarnavimo skyrius, srautą.

Gyventojams Lietuvos bankas rekomenduoja visus klausimus, susijusius su finansinėmis paslaugomis, tvarkyti elektroniniu būdu – naudojantis elektroninėmis nuotolinės prieigos sistemomis, taip išvengiant nebūtino fizinio kontakto. Finansų rinkos dalyviams Lietuvos bankas rekomenduoja visą klientų aptarnavimą maksimaliai perkelti į virtualiąją erdvę ir taip sumažinti fizinius gyventojų srautus, taip pat įvertinti galimybę nuotoliniu būdu teikti ir tas paslaugas, dėl kurių gyventojai įprastai turėtų atvykti į klientų aptarnavimo skyrius.

Daugiausia klausimų tiek gyventojams, tiek finansų rinkos dalyviams kelia finansinės paslaugos, kurias teikiant reikia nustatyti asmens tapatybę šiam dalyvaujant fiziškai, todėl būtina atvykti pas paslaugos teikėją. Lietuvos bankas laikosi nuomonės, kad finansų rinkos dalyviai pagal galimybes turėtų naudoti nuotolines asmens identifikavimo priemones ir taip nustatę asmens tapatybę suteikti finansines paslaugas, nereikalaudami atvykti į klientų aptarnavimo skyrių.

Finansų rinkos dalyviai pasirinkdami jiems priimtinas nuotolines kliento tapatybės nustatymo priemones turėtų nepamiršti, kad šios priemonės privalo atitikti reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reikalavimuose dėl kliento tapatybės nustatymo naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginį vaizdo perdavimą (jeigu kliento asmens tapatybė nustatoma tokiu būdu).

Tuo atveju, kai dėl teikiamų finansinių paslaugų specifikos klientai gali būti aptarnaujami tik fiziškai, Lietuvos bankas skatina rinkos dalyvius teikiant šias paslaugas imtis būtinų sanitarinių atsargumo priemonių.

Dėmesio! Lietuvos bankas įspėja gyventojus būti budrius ir įsitikinti, kad nuotoliniu būdu bendrauja tikrai su finansų rinkos dalyvio darbuotoju, o ne su sukčiumi. Atkreipiame dėmesį, kad finansinių paslaugų teikėjų darbuotojai neprašo pateikti prisijungimo prie asmeninių paskyrų duomenų.


Šaltinis: Lietuvos bankas