ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:13 11:41

STT įgyvendino projektą, susijusį su antikorupciniu švietimu

Specialiųjų tyrimų tarnyba sėkmingai užbaigė projektą „Priemonės, skirtos antikorupciniam švietimui, II etapas Nr. LT/2018/VSF/5.1.4.4“, kuris buvo pradėtas praėjusių metų sausį. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti visuomenei, ypač moksleiviams, interaktyvias antikorupcines švietimo priemones, kurios informuotų apie korupciją, ugdytų antikorupcines nuostatas, sąmoningumą ir skatintų netoleranciją korupcijai.

Projekto metu sukurta interaktyvi antikorupcinio švietimo mokymosi priemonė – atvirų skaitmeninių ženkliukų sistema. Ji suteiks moksleiviams galimybę virtualiai sprendžiant skirtingo sudėtingumo testus, rinkti skaitmeninius ženkliukus ir tokiu būdu didinti antikorupcinį sąmoningumą, įgyti žinių apie korupciją, jos daromą žalą ir skaidrumo didinimo galimybes.

Taip pat, projekto lėšomis atnaujinta mobilioji aplikacija „Pranešk STT“, siekiant geresnio jos funkcionalumo ir didesnio vartotojų įsitraukimo. Papildomos programėlės funkcijos leis lengviau, greičiau ir paprasčiau susisiekti su STT, pranešti apie korupciją, naudoti ją kaip informacijos ir naujienų gavimo platformą bei suteiks galimybę vartotojams žemėlapyje žymėti vietas, kuriose galimai susidūrė su korupcijos apraiškomis.

Projektu sukurtomis antikorupcinio visuomenės švietimo priemonėmis prisidedama prie programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu“ nacionalinio tikslo – „Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu“ bei konkretaus veiksmo – „Pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai atlikti finansinius tyrimus ir kovoti su korupcija“ laukiamo rezultato – platesnio visuomenės informavimo apie korupciją, taip pat ugdoma visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, netolerancija korupcijai ir didinamas sąmoningumas apie korupciją.

Projektu prisidedama ir prie STT strateginio tikslo „Mažinti korupciją valstybėje“ bei STT prioritetinės veiklos krypties „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“ tikslo – mažinti korupciją, ugdyti atsakomybę, pilietiškumą, formuoti antikorupcines nuostatas ir netoleranciją šiam reiškiniui.

Projekto sukuriama nauda ir rezultatu numatoma naudotis ne trumpiau kaip 5 metus.

Projektas finansuojamas Vidaus saugumo fondo 2014–2020 metų programos lėšomis, kurio bendra vertė – 27 225 eur.

Atvirų skaitmeninių ženkliukų sistema ir atnaujinta mobilioji programėlė „Pranešk STT“ visuomenei viešai bus pristatytos artimiausiu metu.


Šaltinis: STT