ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:04:07 11:17

Ateities vizija: paprastesnis ir aiškesnis teismo procesinis sprendimas

Kaip pagerinti rengiamų teismų procesinių sprendimų kokybę? Kaip komunikuoti sprendimus aiškiau ir suprantamiau proceso dalyviams? Šie ir panašūs klausimai nagrinėjami Nacionalinės teismų administracijos užsakymu Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkų kolegijos parengtoje studijoje „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymas“.

Sukurtos rekomendacijos, leisiančios paprasčiau ir aiškiau paaiškinti teismo procesinį sprendimą.

Pagrindinis studijos tikslas – įvertinti Teisėjų tarybos 2016 m. patvirtintų Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymąsi, jų kokybę, įtaką teismų procesiniams sprendimams bei tobulinimo galimybes.

Rengiant šią studiją buvo analizuojami sprendimai baudžiamosiose, civilinėse, administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose, kuriuos priėmė penkiolika teismų: atlikta kiekybinių ir kokybinių apklausų rezultatų analizė, vertinta ir nagrinėta Lietuvos teismų situacija, tirta skirtingų šalių praktika ir pateiktos rekomendacijos tolimesnių Standartų taikymui.

Studijoje atlikta metodologinė analizė apibendrina ne tik sisteminius ir bendrus klausimus, kurie būdingi rengiant bet kurios teisminės instancijos ar bet kurios rūšies bylos sprendimą, bet ir specifines priemones bei problemas, būdingas tik tam tikros rūšies bylų kategorijai.

Tikimasi, kad atliktoje studijoje pateikiamos rekomendacijos padės tobulinti procesinių sprendimų standartus ir jų taikymą ateityje įgyvendinant kokybiško ir teisingo teisingumo idėją Lietuvoje.

Su parengta studija galite susipažinti: čia.

Studija parengta įgyvendinant „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ projektą, finansuotą 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ lėšomis.


Šaltinis: Nacionalinė teismų administracija