ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:04:07 10:02

Parengtos rekomendacijos valdžios institucijoms, kaip sumažinti administracinę naštą verslui

Ekonomikos ir inovacijų ministerija teisės aktų projektus rengiančioms institucijoms parengė rekomendacijas, kurios padės užtikrinti, kad verslo būtų prašoma pateikti informaciją tik išskirtinai būtinais atvejais.

Šios rekomendacijos skirtos dviem problemoms, susijusioms su pertekline administracine našta, spręsti: visų pirma, tai situacijos, kai institucijos per dažnai įpareigoja verslą teikti informaciją, tačiau nėra aišku, ar ji vėliau panaudojama tikslingai.

Kita problema – nepagrįstai dažnas informacinių įpareigojimų vykdymo formų (pvz., ataskaitų, prašymų, deklaracijų) keitimas.

Manoma, kad parengta praktinė priemonė padės valdžios institucijoms įvertinti, ar nustatyti informaciniai įpareigojimai, jų vykdymo būdas ir forma nevaržo verslo labiau, nei būtina. Rekomendacijose yra išskirti pagrindiniai principai, kurie leis įvertinti, ar teisės aktuose nustatyti informaciniai įpareigojimai yra pagrįsti. Pabrėžiama, kad įpareigojimai verslui, susiję su teisės aktais nustatytų informacinių įpareigojimų teikimu, periodiškumu ir formos pakeitimu, neturėtų būti keičiami dažniau nei du kartus per metus

2018 metų Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos „Teisėkūros procesas“ duomenimis, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, per vienerius metus Lietuvoje vidutiniškai priimama daugiausia įstatymų, tačiau mažiausia jų dalis yra originalūs, sukuriantys iš esmės naują teisinį reguliavimą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, koordinuodama administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo ir prevencijos procesą, nustatė, kad vien per 2018 metus buvo priimtas 151 teisės aktas, keičiantis informacinius įpareigojimus verslui.

Dažnai besikeičiantys reikalavimai, didelis teikiamų duomenų srautas apsunkina verslą, daro įtaką ir pačių institucijų, turinčių užtikrinti duomenų ir informacijos surinkimą, apdorojimą bei saugojimą, veiklai. Taigi, šios rekomendacijos bus naudingos institucijoms, siekiančioms peržiūrėti savo kompetencijos sričiai priklausantį teisinį reguliavimą ir atsisakyti nepagrįstų, perteklinių įpareigojimų bei optimizuoti pačioms institucijoms tenkančios informacijos krūvį.


Šaltinis: Ekonomikos ir inovacijų ministerija