ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:13 7:40

Mokinių skirstymo į klases organizavimas – landa pasireikšti korupcijai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko teisės aktų, reglamentuojančių priimtų į bendrojo ugdymo mokyklas mokinių skirstymo į klases organizavimo, antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad teisinis reguliavimas nepakankamai reglamentuoja priimtų mokinių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių paskirstymą į klases Lietuvos rajonų savivaldybių mokyklose, o tai didina korupcijos rizikos mokyklose pasireiškimo galimybę.

STT prevencijos specialistai nagrinėjo teisės aktus, reglamentuojančius priimtų mokinių paskirstymą į klases bendrojo ugdymo mokyklose Kauno, Mažeikių, Panevėžio, Vilniaus rajonų savivaldybėse. Šios mokyklos buvo atrinktos atsižvelgiant į jose esantį didelį bendrojo ugdymo įstaigų skaičių.

STT atkreipia dėmesį į tai, kad minėtų rajonų savivaldybių tvarkose nereglamentuojami mokinių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skirstymo į klases kriterijai tais atvejais, kai nėra galimybės sukomplektuoti klasės pagal tėvų pageidavimus pas norimą mokytoją. Tai padidina galimybę mokyklų vadovams vienodose situacijose elgtis skirtingai. Taip pat ne visų rajonų savivaldybių mokyklos viešina mokinių priėmimo komisijos sudėtis ir jų darbo reglamentus.

STT korupcijos prevencijos specialistai siūlo:
1) Nustatyti mokinių skirstymo į klases detalesnį procesą ir nurodyti, kokiu principu priimti į ugdymo įstaigą mokiniai ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai skirstomi į konkrečias klases.
2) Sukurti mokinių skirstymo į klases atrankos kriterijus atvejams, kai mokinių skirstymas vykdomas atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir mokinių, norinčių patekti pas konkretų mokytoją, skaičius yra didesnis nei nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje (pavyzdžiui, atsižvelgiant į prašymo pateikimo datą, lyčių tolygų paskirstymą ir pan.).
3) Apibrėžti kriterijus dėl didžiausio nustatyto mokinių skaičiaus klasėje mažinimo tais atvejais, kai į bendrojo ugdymo klasę atvyksta specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

Siekiant didesnio proceso skaidrumo, siūloma apsvarstyti galimybę įtraukti į mokinių priėmimo komisijos darbą ne tik mokyklos mokytojus, bet ir tėvus, asociacijų atstovus, nustatyti, kad komisijos darbe neturėtų dalyvauti mokyklos direktorius.

Taip pat būtų aktualu viešinti mokinių priėmimo komisijos sudėtį ir darbo reglamentą mokyklų interneto svetainėse.

Antikorupcinis vertinimas pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir analizuojamoms savivaldybėms, kurios per du mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta į išvadoje pateiktas pastabas.


Šaltinis: STT