ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:10 11:51

Vieša konsultacija patvirtino poreikį stiprinti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų apsaugą

Lietuvos bankas sieks, kad elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų apsaugos didinimo klausimas būtų aptartas Europos Sąjungos (ES) lygiu ir būtų atsižvelgta į poreikį apsaugoti šių įstaigų klientų lėšas. Bendro reguliavimo ES svarbą rodo Lietuvos banko viešos konsultacijos dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų apsaugos rezultatai.

„Manome, kad visoje ES turėtų būtų užtikrintas vienodas požiūris dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų, laikomų kredito įstaigose, apsaugos kredito įstaigų nemokumo atveju. Nacionalinio lygio priemonių poveikis nebūtų didelis. Dėl to Lietuvos bankas kelia šį klausimą įvairiuose ES lygio forumuose“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, vertindamas situaciją ir komentuodamas viešos konsultacijos metu išsakytą rinkos dalyvių nuomonę.

Jis pažymi, kad nebankiniai mokėjimų rinkos dalyviai – elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos – vis aktyviau konkuruoja su rinkos senbuviais bankais teikdami mokėjimo paslaugas. Tačiau tam tikri jų veiklos aspektai skiriasi, pavyzdžiui, klientų lėšos yra apsaugotos skirtingais būdais. Dabar bankų klientų indėliai yra draudžiami indėlių draudimu, o lėšoms, laikomoms elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose, apsaugoti yra nustatyti kiti būdai. Svarbiausias jų – klientų lėšų atskyrimas nuo nuosavų lėšų ir jų laikymas atskiroje sąskaitoje kredito įstaigoje. Šis taikomos apsaugos skirtumas yra viena iš priežasčių, kodėl klientai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas bei bankus vertina skirtingai.

Gyventojai ir įmonės turėtų galėti rinktis bet kurį mokėjimo paslaugų teikėją ir juo pasitikėti nepriklausomai nuo jo teisinės formos. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus poreikį užtikrinti deramą klientų lėšų apsaugą, nagrinėjo galimas alternatyvas ir tuo tikslu paskelbė viešą konsultaciją.

Konsultacijos dokumente buvo nagrinėjamos priemonės, kurios padėtų padidinti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugą, ypač tuo atveju, jeigu kredito įstaigos, kuriose laikomos klientų lėšos, taptų nemokios. Dėl daugiau nei dvidešimt konsultacijos klausimų nuomonę pateikė rinkos dalyviai – elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų bei bankų atstovai, taip pat viešojo sektoriaus atstovai, iš viso gauti aštuoni atsakymai. Aktualiais klientų lėšų apsaugos klausimais taip pat buvo diskutuota dvišaliuose Lietuvos banko ir suinteresuotųjų šalių susitikimuose.

Lietuvos banko atstovai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų klientų lėšų apsaugos aspektus toliau aktualizuos ES lygio diskusijose su kitų šalių atstovais dėl ES indėlių draudimo sistemos.


Šaltinis: Lietuvos bankas