ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:13 9:04

Teisingumo ministro E. Jankevičiaus komentaras – istorinis Europos Parlamento sprendimas Lietuvai ir Europai

Teisingumo ministerijos (Gedimino pr. 30, Vilnius) Priesaiku saleje vyks teisingumo ministro Elvino Jankeviciaus ir Antstoliu rumu prezidiumo pirmininkes Ingos Karalienes spaudos konferencija apie skolu išieškojimo proceso atpiginima.

„Europos Parlamentas priėmė istorinį sprendimą Lietuvai istorinėje Sausio 13-osios byloje, – sak4 teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sveikindamas EP rezoliuciją, raginančią Rusiją nutraukti bylą prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus. – Dar vasarą pradėjome bendradarbiauti su naujai išrinkto Parlamento atstovais ir pasiekėme, kad šis klausimas būtų įtrauktas į EP Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto darbotvarkę. Posėdyje sulaukėme tvirto ir solidaraus Lietuvos palaikymo.

Dėkoju EP komiteto pirmininkui Juanui Fernandui Lopez-Aguilarui, su kuriuo palaikėme nuolatinį ryšį, grupei Lietuvos europarlamentarų, ypač Rasai Juknevičienei, Petrui Auštrevičiui, Juozui Olekui, Broniui Ropei, ambasadorei Jovitai Neliupšienei ir kitiems, padėjusiems rengti rezoliuciją dėl Sausio 13-osios bylos. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi Teisingumo ministerijos darbuotojų indėliu, rengiant EP rezoliucijos tekstą.

Lietuva buvo susitelkusi, gindama savo laisvę, tokį patį politikų ir institucijų susitelkimą parodėme ir dabar, gindami nuo Rusijos persekiojimo mūsų tyrėjus, prokurorus ir teisėjus, atlikusius savo konstitucinę pareigą. Jų darbo nepriklausomumas ir saugumas yra viena iš pamatinių demokratinės valstybės principų.

Briuselyje buvo skleidžiamos ir Lietuvai priešiškos propagandos klišės apie Sausio 13-osios įvykius, bet tai neturėjo įtakos ir dar labiau sustiprino šios rezoliucijos politinę vertę.

Mums labai svarbu, kad iš autoritetingos tarptautinės tribūnos nuskambėjo raginimas Rusijai nutraukti pradėtą baudžiamąjį procesą prieš Sausio 13-osios bylos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus.

Europos Parlamentas davė aiškų atsaką – visos vyriausybinės ir kitos institucijos turi pareigą gerbti ir užtikrinti teismų nepriklausomumą, teisėjų ir prokurorų nepriklausomumo garantijos yra visuotinai pripažįstamos, todėl draudžiamas bet koks kišimasis į teismo veiklą arba net menkiausias mėginimas daryti įtaką nuosprendžiui.

Esame įsitikinę, kad šią politinę deklaraciją turi sekti pasiūlymai sustiprinti konkrečius teisinius instrumentus, kad būtų apsaugoti ES piliečiai, jeigu trečiosios šalys imtų piktnaudžiauti tarptautine teise.“


Šaltinis: Teisingumo ministerija