ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:10 11:20

„Ignitis grupė“ pripažinta geriausiai valdoma valstybės įmone

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ valdysena buvo pripažinta geriausia tarp valstybės valdomų įmonių. Valdymo koordinavimo centro (VKC) paskelbtame gerojo valdymo indekse bendrovė užėmė pirmąją vietą.

„Ignitis grupė“ tarp visų minėtame indekse vertintų valstybės valdomų įmonių sulaukė aukščiausio bendro įvertinimo – A+.

Bendrasis įvertinimas sudaromas atsižvelgus į tiriamų įmonių tris veiklos dimensijas, tarp kurių yra kolegialūs organai, strateginis planavimas ir įgyvendinimas bei skaidrumo standartai. Gerojo valdymo indeksas šiuo metu yra plačiausiai visų VVĮ valdymo kokybę įvertinantis įrankis.

„Aukščiausi gerosios valdysenos ir skaidrumo standartai yra neatsiejama „Ignitis grupės“ veiklos dalis, todėl buvimas šio indekso lyderiais mums yra svarbus kasdienio darbo įvertinimas. Šiuo metu bendrovė ruošiasi naujam šuoliui, naujam iššūkiui, todėl šis apdovanojmas mums suteikia naujų jėgų ir energijos įgyvendinti naujai suplanuotus tikslus.

Mūsų bendrovė visada laikysis aukščiausių standartų, todėl noriu dar kartą padėkoti už šį pripažinimą“, — sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Darius Maikštėnas.

VKC gerojo valdymo indekso ataskaitoje „Ignitis grupė“ gerai įvertinta už metinius pranešimus, taikomus tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, nepriklausomą auditą bei korupcijos prevenciją.

Aukščiausią grupės įvertinimą kolegialių organų dimensijoje lėmė tai, kad bendrovės kolegialiuose organuose daugiau nei pusė narių yra nepriklausomi ir jie reguliariai atlieka savo veiklos vertinimą. Be to, įmonėje yra suformuoti atlygio,audito, veiklos etikos bei rizikų vertinimo komitetai.

Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensijoje „Ignitis grupė“ geriausių įvertinimų sulaukė už strategijos įgyvendinimą ir priežiūrą bei valstybės valdomų įmonių tikslų įgyvendinimą.

Rengiant „Ignitis grupės“ valdymo struktūrą ir modelį buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika: naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į AB „Nasdaq Vilnius“ biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG (angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms.

Gerojo valdymo indeksas kasmet sudaromas nuo 2012 m. Jo tikslas, kaip skelbia VKC, yra vertinti ir pamatuoti kaip tiriamos įmoonės įgyvendina pagrindines gerąsias valdymo praktikas, kurios apima EBPO rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus.


Šaltinis: „Ignitis grupė“