ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 4:22

Regionuose infrastruktūrai sutvarkyti – 10,5 mln. Eurų

Vidaus reikalų ministerija kviečia savivaldybes dalyvauti priemonėje „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“. Šios priemonės pagrindinis tikslas – didinti užimtumą tikslinėje teritorijoje, jam pasiekti skirta 10,5 mln. eurų. Ja galės pasinaudoti savivaldybės, kurioms reikia pagerinti infrastruktūrą, siekiant sudaryti sąlygas investicijoms pritraukti ir naujoms darbo vietoms sukurti.

Pagal priemonę „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ Vidaus reikalų ministerija Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuos apleistos teritorijos ar apleisto statinio konversiją bei pritaikymą verslui, taip pat gamybinių ar komercinių zonų modernizavimą.

Savivaldybės galės teikti paraiškas statinių griovimo, teritorijos išvalymo, esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo ir naujų inžinerinių tinklų nutiesimo finansavimui. Be to, bus finansuojamas susisiekimo komunikacijų atnaujinimas, tvarkomo sklypo apželdinimas, automobilių stovėjimo aikštelių tinklo plėtra ir modernizavimas bei kiti panašūs darbai.

Projekto vykdytojui bus numatytas įpareigojimas surasti investuotoją, kuris per 4 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažesnę sumą kaip projekto vertė ir sukurti naujas darbo vietas. Planuojama, kad bus sukurta apie 227 darbo vietos.

„Ši priemonė skirta regionams, o mūsų tikslas – sudaryti sąlygas investicijoms pritraukti. Vienas iš pagrindinių kriterijų, kuriais bus matuojama projekto sėkmė, – sukurtos darbo vietos“, – teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas turės prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškas pirminei atrankai ir vertinimui Vidaus reikalų ministerijai galima teikti iki 2019 m. gruodžio 13 d.


Šaltinis: VRM