ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:14 10:47

Patariamoji Taryba padės efektyviau spręsti jūrų transporto sektoriaus problemas

Susisiekimo ministerija inicijuoja Patariamosios Tarybos sukūrimą. Toks sprendimas priimtas po susitikimo su jūrinio transporto sektoriaus ir valstybės institucijų atstovais. Tikimasi, kad Patariamoji Taryba palengvins bendradarbiavimą su jūrine bendruomene bei jūrų sektorių kuruojančiomis institucijomis, leis užtikrinti konstruktyvų dialogą, padės spręsti aktualius jūrinės veiklos reglamentavimo klausimus bei socialines problemas.

Patariamoji Taryba sudaroma iš Lietuvos laivų savininkų, jūrininkų, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų direkcijos ir kitų su jūrine veikla susijusių subjektų atstovų, valstybės institucijų, dalyvaujančių jūrinės politikos formavime ir įgyvendinime.

Patariamoji taryba reguliariai rinksis ir svarstys jūrinei bendruomenei aktualius klausimus – tarptautinio reguliavimo ir ES teisėkūros aktualijas, šio reguliavimo tinkamą ir efektyvų įgyvendinimą Lietuvos nacionalinėje teisės sistemoje, poreikį tobulinti Lietuvos teisės aktus. Patariamojoje taryboje bus ieškoma būdų, kaip padidinti Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumą, plėtoti teigiamą Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį.

Tikimasi, kad nauja bendradarbiavimo forma užtikrins greitesnę aktualios informacijos sklaidą ir efektyvią komunikaciją tarp jūrinio sektoriaus – tiek valstybinio, tiek privataus – atstovų bei sudarys galimybes sprendimų priėmime dalyvauti visoms suinteresuotoms pusėms.

Šią savaitę vykusiame susitikime aptartas užsienio jūrininkų t. y. į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą atvykusio laivo įgulos narių išlipimo į krantą ir teisėto buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje reglamentavimas, kokybiškų paslaugų atplaukiančių laivų jūrininkams užtikrinimo poreikis, jūrininkų dienpinigių bei socialinio draudimo įmokų klausimai.

Susitikimo su jūrine bendruomene metu sutarta, kad šiuo metu galiojantis jūrininkų pajamų reguliavimas ir apmokestinimas turi būti tobulinamas, priimtas sprendimas kreiptis į Tarptautinę darbo organizaciją dėl tam tikrų tarptautinės sutarties nuostatų išaiškinimo pateikimo. Visus šiuos klausimus ateityje svarstys ir spręs naujai sudaroma Patariamoji Taryba.


Šaltinis: Susisiekimo ministerija