ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 5:41

Europos Komisija dega žalią šviesą 2020 m. Lietuvos biudžetui

Europos Komisija (EK) paskelbė 2020 m. Lietuvos biudžeto projekto vertinimą. Įvertinusi projektą bei remdamasi savo makroekonominėmis prognozėmis, EK teigia, jog Lietuva atitinka fiskalinės drausmės taisykles, nustatytas Stabilumo ir augimo pakte.

„Lietuva jau treti metai iš eilės sulaukia teigiamo Europos Komisijos vertinimo, kad ateinančių metų biudžeto projektas atitinka fiskalinės drausmės taisykles, taikomas visoms euro zonos šalims. Finansų ministerijos ir Europos Komisijos vertinimai sutampa – fiskalinė politika atitinka ekonomikos ciklą,“ – teigė finansų ministras Vilius Šapoka.

2020 m. EK Lietuvai prognozuoja subalansuotą valdžios sektorių. Finansų ministerijos (FM) projektuojamas valdžios sektoriaus perteklius 2020 m. sudarys 0,2 proc. BVP. EK ir FM itin panašiai vertina ir struktūrinį valdžios sektoriaus balansą.

EK prognozuoja, kad 2020 m. struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas sumažės iki 0,9 proc. BVP. FM vertinimu, 2020 m. jis sudarys 0,8 proc. BVP. FM ir EK valdžios sektoriaus skolos projekcijos taip pat esmingai nesiskiria. Pagal EK, 2020 m. skola sudarys 35,1 proc. BVP.

Iš 19 euro zonos šalių tokį teigiamą vertinimą gavo tik 9 šalys (Vokietija, Airija, Graikija, Kipras, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai ir Austrija). Apie tai daugiau skaitykite: čia.

2020 m. Lietuvos biudžeto projektą galima rasti: čia.

EK vertinimą rasite: čia.

Papildoma informacija:

EK vertino 2020 m. Lietuvos biudžeto projektą parengtą pagal LR Vyriausybės Seimui šių metų spalio 17 d. pateiktą 2020 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, VSDF biu­dže­to 2020 me­tų ro­dik­lių pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, PSDF biudžeto 2020 m. rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, taip pat įvertinus kitų valdžios sektoriui priskiriamų subsektorių pajamų ir išlaidų projekcijas (parengtas pagal iki spalio 15 d. gautą informaciją ir duomenis).


Šaltinis: Finansų ministerija