ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 5:50

Seimas patvirtino 2018 metų ataskaitų rinkinius

Seimas patvirtino Finansų ministerijos kasmet rengiamus valstybės nacionalinius finansinių ataskaitų ir valstybės konsoliduotų ataskaitų rinkinius, atskleidžiančius 2018 m. valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo rezultatus, viešojo sektoriaus subjektų finansinę būklę, veiklos rezultatus ir kita.

Nacionalinis finansinių ataskaitų ir valstybės konsoliduotų ataskaitų rinkiniai, kuriuos kasmet rengia Finansų ministerija ir tvirtina Seimas, yra pagrindiniai šalies finansinės atskaitomybės dokumentai. Šie dokumentai yra pagrindas siekti veiksmingo viešųjų finansų valdymo – juose skelbiama patikima informacija besidomintiems investicijomis Lietuvoje ir tokiu būdu padedanti kurti rinkų pasitikėjimą, sudarantį prielaidas Lietuvos skolinimosi kaštų mažėjimui.

Konsoliduotų ataskaitų rinkinių duomenys didina fiskalinį skaidrumą, stiprina didesnę valdžios atskaitomybę piliečiams ir skatina visuomenės diskusijas bei dalyvavimą priimant sprendimus dėl valstybės finansų. Susistemintus ir detalius Lietuvos viešųjų finansų duomenis, apimančius biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių informaciją, nutarta atverti kiekvienam piliečiui suprantama forma interneto svetainėje „Atviri Lietuvos finansai“, kuri pradės veikti ir bus pristatyta visuomenei artimiausiu metu.

Be to, siekdami finansų skaidrumo, visuomenės informavimo lengvai suprantama kalba apie biudžeto struktūrą, jo rengimo ciklą, makroekonomines projekcijas bei siekdami pristatyti išlaidų paskirstymą pagal valstybės veiklos sritis, antrus metus iš eilės svarbiausia informacija apie ateinančių metų biudžeto pajamas ir išlaidas visuomenei pateikiama leidinyje „Biudžetas glaustai“, o informacija apie viešojo sektoriaus turtą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus – leidinyje „Valstybės finansinės ataskaitos paprastai“.

Leidinį „Valstybės finansinės ataskaitos paprastai“ surasite: čia.

Leidinį „Biudžetas glaustai“ skaitykite: čia.

Nacionalinį ataskaitų rinkinį galite rasti: čia.

Valstybės finansinių konsoliduotų ataskaitų rinkinį galite surasti: čia.

Valstybės biudžeto ataskaitų rinkinio ieškokite: čia.


Šaltinis: Finansų ministerija