ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:07:31 4:30

Kovai su nelegaliu darbu būtinos konsoliduotos atsakingų institucijų pajėgos

Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI), kuri koordinuoja nelegalų darbą kontroliuojančių institucijų nelegalaus darbo reiškinių kontrolės veiksmus, įvyko Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės centrinės koordinavimo grupės (CKG) posėdis.

Posėdyje dalyvavo Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Migracijos departamento, Užimtumo tarnybos atstovai.

CKG pirmininkas, Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius akcentavo, kad apjungtos įvairių institucijų pajėgos suteikia didesnes galimybes ieškoti bendrų sprendimų verslo skaidrumo užtikrinimui, visuomenės nepakantumo nelegaliam ir nedeklaruotam darbui didinimui.

Posėdžio metu buvo pristatyta nauja informacijos apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius Valstybinei darbo inspekcijai ir Užimtumo tarnybai per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinę sistemą pateikimo tvarka, diskutuota gautos informacijos nauda kontroliuojant užsieniečių įdarbinimą. Taip pat aptarti naujos redakcijos Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinimo aspektai, problemos ir galimi sprendimo būdai bei kalbėta apie nelegalaus darbo reiškinių kontrolės ir prevencijos prioritetinių krypčių nustatymą 2020 m., tolimesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Posėdžio metu VDI atstovai taip pat pristatė Europos nedeklaruoto darbo platformos ekspertų rekomendacijas: įgyvendinti integruotą holistinę strategiją nedeklaruojamo darbo problemai spręsti, bendrus kompleksinius strateginius tikslus, skatinti šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisiją aktyviau bendradarbiauti ir konsultuotis su socialiniais partneriais, kviečiant jų ekspertus dalyvauti komisijos veikloje. Taip pat paminėta planuojama informacinė kampanija, kuri bus skirta nedeklaruoto darbo mažinimui. Posėdžio metu buvo akcentuojama nuolatinių informacinių, konsultacinių ir edukacinių priemonių svarba, atkreipiant visuomenės dėmesį į nelegalaus (neteisėto) darbo žalą valstybei bei visuomenei ir skatinant žmonių nepakantumą šiam reiškiniui.

Posėdyje dalyvavusių institucijų atstovai pateikė savo įžvalgas dėl rizikingų ekonominių veiklos sričių, kuriose dažniausiai pasireiškia nelegalus ir nedeklaruotas darbas, vykdoma neregistruota individuali veikla, galimi užsieniečių įdarbinimo pažeidimai. Buvo diskutuojama dėl prevencinių ir kontrolės priemonių taikymo 2020 m., didelį dėmesį skiriant bendradarbiavimui su socialiniais partneriais.

J. Gricius, apibendrindamas CKG posėdžio metu vykusius pasisakymus ir diskusijas, nelegalų darbą kontroliuojančių institucijų veikloje išskyrė kelis svarbius aspektus, kurie leis užtikrinti efektyvią ir rezultatyvią institucijų veiklą mažinant nelegalaus ir nedeklaruoto darbo mastą: veiksmų konsolidavimas, nuolatinis dalijimasis informacija ir patirtimi, numatomų veiksmų derinimas, kasdienė tarnybinė pagalba.


Šaltinis: VDI