ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:05 10:06

VMI reikšmingai papildė nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog užbaigus duomenų ir informacinės sąsajos su Administracinių nusižengimų registru (toliau – Registras) tvarkymo veiksmus bei patikrinus duomenų korektiškumą, papildytas minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų (toliau – nepatikimi) neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašas.

Pilna apimtimi jis yra skelbiamas adresu: https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus pasirenkant „Pagal grupes“  Grupė „Neatitinka patikimų mokesčių mokėtojo kriterijų“.

„Valstybinė mokesčių inspekcija operatyviai reagavo į paaiškėjusius atvejus, kai pagal kitų institucijų pateiktą informaciją mokesčių mokėtojai buvo nepagrįstai įtraukti į patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą ir ėmėsi papildomų veiksmų, siekiant užtikrinti, jog gaunami duomenys būtų reikiamo detalumo ir teisingi“, – sako VMI prie FM Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė ir pažymi, jog bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, VMI patikrino informaciją apie kiekvieną į sąrašą įtrauktiną mokesčių mokėtoją.

Jei įmonės vadovui kyla klausimų, dėl kokių priežasčių įmonė įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, tokią informaciją jis gali sužinoti paskambinęs į Mokesčių informacijos centrą, telefonu 1882. Be to, nuo šiol, VMI į nepatikimų Mokesčių mokėtojų sąrašą įtrauktus mokesčių mokėtojus apie tai informuos asmeniškai – e. laišku.

Duomenis apie mokesčių mokėtojų nusižengimus į Registrą šiuo metu teikia daugiau kaip 90 institucijų. Siekiant užtikrinti, kad duomenų mainai tarp institucijų vyktų sklandžiai, VMI išanalizavo duomenų tvarkymo bei perdavimo procesus ir numatė papildomus saugiklius. Pastarieji padės apsaugoti nuo nekorektiško mokesčių mokėtojo įtraukimo į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

VMI taiko protingumo principus

VMI pažymi, jog, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei gerąją viešojo administravimo praktika, pasekmės mokesčių mokėtojams šiuo atveju, kai duomenų perdavimas ir paskelbimas užtruko, taikytinos ne nuo nutarimo apie nusižengimą įsiteisėjimo, bet nuo mokesčių mokėtojo paskelbimo nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše dienos. Atitinkamai, mokesčių mokėtojo naudai spręstinas ir klausimas dėl laikotarpio, kuriame mokesčių mokėtojas laikomas nepatikimu, t.y., toks laikotarpis, skaičiuojamas nuo tada, kai padarytas nusižengimas įsiteisėjo, nepratęstinas.

Pavyzdys: jei mokesčių mokėtojas nusižengimą padarė 2019 m. vasario mėn., o jis įsiteisėjo rugpjūčio mėn., tačiau nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše jis paskelbtas tik dabar – lapkričio mėn., tai nepatikimu mokesčių mokėtojas būtų laikomas iki 2020 m. rugpjūčio mėn., o pasekmės jam būtų taikomos tik nuo lapkričio mėn.

Mokesčių mokėtojai priskirti į nepatikimų grupę pagal sprendimus:

NAGRINEJANTI INSTITUCIJA                                                                                                              KIEKIS
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos         20
Valstybinė mokesčių inspekcija                                                                                                              14
Lietuvos transporto saugos administracija                                                                                              1
Vyriausiasis policijos komisariatas                                                                                                          10
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija                                                                                         3
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos                                                    2


Šaltinis: VMI