ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:27 7:11

E. Jankevičius: Rusija kėsinasi į svarbiausią ES vertybę – teisės viršenybės principą

Teisingumo ministerijos (Gedimino pr. 30, Vilnius) Priesaiku saleje vyks teisingumo ministro Elvino Jankeviciaus ir Antstoliu rumu prezidiumo pirmininkes Ingos Karalienes spaudos konferencija apie skolu išieškojimo proceso atpiginima.

Rusija, pradėjusi Sausio 13-osios bylą tyrusių Lietuvos prokurorų ir teisėjų persekiojimą, pažeidžia vieną svarbiausių Europos Sąjungos pamatinių vertybių – teisės viršenybės principą. Apie tai antradienį Briuselyje vykusiame Europos Parlamento (EP) Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) posėdyje kalbėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. Šiame posėdyje buvo pasikeista nuomonėmis dėl Rusijos veiksmų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant ir nagrinėjant istorinę Lietuvai bylą.

Ministro teigimu, Lietuvai kelia didelį susirūpinimą tai, kad savo neteisėtiems tikslams pasiekti Rusija gali piktnaudžiauti tarptautinio bendradarbiavimo sutartimis ir pradėti politinį Lietuvos pareigūnų persekiojimą. „Gali būti apribota mūsų šalies pareigūnų teisė laisvai keliauti ir iškilti grėsmė jų laisvei“, – pažymėjo ministras E. Jankevičius.

„Jei trečioji šalis gali imtis tokių veiksmų prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus, nėra jokios garantijos, kad rytoj tokioje situacijoje neatsidurs bet kurios ES valstybės teisėjas ar prokuroras. Šiandien Lietuvos teisėjai ir prokurorai tapo Rusijos taikiniu, o rytoj tai gali būti olandai, tiriantys „Malaysia Airlines“ lėktuvo Ukrainos oro erdvėje numušimą, Jungtinės Karalystės pareigūnai, tiriantys Skripalių apnuodijimą Solsberyje, arba lenkai, bandantys iki galo išsiaiškinti vyriausybinio lėktuvo katastrofą 2010 m. netoli Katynės“, – posėdyje kalbėjo E. Jankevičius.

Lietuvos teisingumo ministras pareiškė tikįs, kad Europos Parlamentas pasinaudos savo galiomis, kad pareikštų protestą ir pasmerktų veiksmus, nukreiptus prieš Lietuvos teisėjus ir prokurorus. Rusijos Federacija turi būti paraginta kovoti su nebaudžiamumu ir siekti teisingumo Sausio 13-osios byloje, negrasinti ES teisėjams, nepaminti teisės viršenybės principo.

„Šiandieninis sprendimas nulems, ar mes leisime bet kuriai trečiajai šaliai daryti įtaką mūsų teismų sistemai“, – savo pasisakymą pabaigoje pabrėžė teisingumo ministras.

Ministras E. Jankevičius supažindino komiteto narius su tragiškais Sausio 13-osios įvykiais, Lietuvos žmonių beginkle ir pasiaukojama kova ginant savo valstybės nepriklausomybę.

Diskusijoje kalbėję LIBE komiteto nariai pareiškė paramą ir solidarumą su Lietuvos teisėjais bei prokurorais, vykdžiusiais savo konstitucinę pareigą. Buvo pažymėta, kad reikia ginti teismų ir teisėjų nepriklausomumą, išsakytas nuogąstavimas, kad politiniais tikslais nebūtų naudojamos tokios tarptautinės priemonės kaip Interpolo mechanizmas. Taip pat buvo pažymėta, kad šį klausimą reikėtų nagrinėti aukščiausiu Europos Parlamento lygmeniu.

Ministras komiteto nariams padėkojo už palaikymą: „Mums labai svarbi Europos Sąjungos vienybė“.

EP Piliečių laisvės, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdyje taip pat dalyvavo ir generalinis prokuroras Evaldas Pašilis bei Teisėjų tarybos narys Nerijus Meilutis.

Pernai Rusijos Federacijos tyrimų komitetas iškėlė baudžiamąją bylą prieš Lietuvos prokurorus, kurie dalyvavo Sausio 13-osios bylos tyrime, o šiemet – ir prieš teisėjus nagrinėjusius šią bylą.


Šaltinis: Teisingumo ministerija