/Stiprinama korupcinėms apraiškoms atspari aplinka teismuose

Stiprinama korupcinėms apraiškoms atspari aplinka teismuose

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) š. m. 2019 m. balandį – liepą atliko korupcijos rizikos analizę bylų paskirstymo teisėjams, teisėjų kolegijų ir atrankos kolegijų sudarymo srityse. Atlikus analizę nustatyta, kad korupcijos rizika minėtose veiklos srityse egzistuoja, todėl Teisėjų taryba ir Nacionalinė teismų administracija pateikė informaciją STT, kaip jau atsižvelgta bei planuojama atsižvelgti į Korupcijos rizikos analizės išvadose pateiktus pasiūlymus.

„Tik dirbdami skaidriai galime pelnyti visuomenės pasitikėjimą, todėl netoleruojame jokių korupcijos apraiškų teismuose. Analizė parodė, kad einame teisingu keliu, tačiau suprantame, kad rizikų valdymas yra tęstinis procesas – įsigilinsime į STT pateiktas rekomendacijas ir toliau didinsime antikorupcinės veiklos efektyvumą“, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.

Teisėjų tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. protokoliniu nutarimu buvo sudaryta specialioji darbo grupė, susidedanti iš Teisėjų tarybos ir teismų, kuriuose STT atliko korupcijos rizikos analizę, atstovų. Įvertinusi STT pateiktus pasiūlymus Teisėjų tarybai, Darbo grupė parengė STT teismuose atliktos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų Teisėjų tarybai įgyvendinimo projektą, kuriam Teisėjų taryba pritarė š. m. spalio 25 d. vykusiame posėdyje.

Be to, planuojama peržiūrėti ir inicijuoti reikiamas Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo bei Administravimo teismuose nuostatų korekcijas.

Pastebėtina, kad kai kuriems STT pasiūlymams teismams, Teisėjų tarybai ir Nacionalinei teismų administracijai, kuriems bus pritarta Teisėjų tarybos nutarimais pakeitus galiojančius teisės aktus, įgyvendinti reikalingi ne vien organizaciniai, bet ir technologiniai sprendimai.

Korupcijos rizikos analizės objektai buvo ne visi Lietuvos Respublikos teismai: analizuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Vilniaus apygardos, Kauno apygardos, Vilniaus apygardos administracinio, Vilniaus miesto apylinkės, Alytaus apylinkės ir Panevėžio apylinkės teismų veikla.

Su STT teismuose atliktos korupcijos rizikos analizės išvadose pateiktų pasiūlymų Teisėjų tarybai ir Nacionalinei teismų administracijai įgyvendinimo planais galite susipažinti: čia.


Šaltinis: Nacionalinė teismų administracija