ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:27 7:01

Teisingumo ministro komentaras dėl skolos išmokėjimo teisinę pagalbą teikiantiems advokatams

Teisingumo ministerijos (Gedimino pr. 30, Vilnius) Priesaiku saleje vyks teisingumo ministro Elvino Jankeviciaus ir Antstoliu rumu prezidiumo pirmininkes Ingos Karalienes spaudos konferencija apie skolu išieškojimo proceso atpiginima.

„Tenka apgailestauti, kad Lietuvos advokatūros vadovai klaidina advokatų bendruomenę dėl esą nemokamo įsiskolinimo už suteiktas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (VGTP) paslaugas, – pažymėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

– Buvo suteikta visa informacija, kaip ir kokiais terminais iki metų pabaigos bus atsiskaityta su advokatais. Praeitą savaitę rezervavome 450 tūkst. eurų ir šią savaitę bus padengta šiuo metu esanti 443 tūkst. eurų skola. Teisingumo ministerija vykdo įsipareigojimą iki metų pabaigos atsiskaityti su advokatais.

Taip pat sunku suprasti, kodėl pradėjus spręsti VGTP susidariusias problemas – parengus sistemos pertvarkos projektą, advokatai ketina stabdyti teisinės pagalbos teikimą. Sudaryta darbo grupė spalio 15 d. pateikė pasiūlymus, kuriais remiantis parengti atitinkami įstatymų projektai. Šią savaitę šie projektai bus teikiami Vyriausybei. VGTP pertvarkos esmė – racionalus ir veiksmingas valstybės lėšų naudojimas, kad reikalingą teisinę pagalbą gautų mažas pajamas gaunantys asmenys. Taip pat yra numatyta didinti valandinius įkainius advokatams, teikiantiems valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Kyla klausimas, kodėl dabar keliama sumaištis ir supriešinimas su advokatų bendruomene. Nesinori tikėti, kad tai galėtų būti savotiškas kerštas už siūlymą į advokatų Garbės teismą įtraukti visuomenės – akademinės bendruomenės ir kitų teisės sričių atstovų, kad priimant sprendimus būtų daugiau nešališko požiūrio“.


Šaltinis: Teisingumo ministerija