ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:01:23 7:20

Lietuvos bankas teikia rekomendacijas norintiesiems pritraukti kapitalą per STO

Lietuvos bankas išleido Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo (angl. Security Token Offering, STO) gaires, kuriomis siekiama daugiau reguliacinio aiškumo rinkos dalyviams ir didesnės investuotojų apsaugos.

„Slūgstant susidomėjimui nereguliuojamais virtualiojo turto žetonais (ICO), jį keičia dėmesys STO. Šis būdas pritraukti kapitalą verslą domina ir kaip alternatyva bankų skolinimui. Gairėmis nekuriame naujo reguliavimo, tiesiog paaiškiname, kaip vertinsime šį lėšų pritraukimo būdą. Griežtai reguliuojamoje aplinkoje, kaip vertybinių popierių rinka, labai svarbu nustatyti taisykles, kad išvengtume nesusikalbėjimo, nesusipratimų ir iš to išplaukiančių pasekmių”, – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Lietuvos bankas tapo vienas iš pirmųjų pasaulyje rinkos reguliuotojų, paskelbusių STO gaires. Prieš tai Lietuvos bankas skelbė, o vėliau atnaujino, poziciją dėl ICO.

Gairės atspindi Lietuvos banko požiūrį į žetonus kaip finansinę priemonę. Daugiausia dėmesio skiriama jų kvalifikavimui (kokius žetonus derėtų vertinti kaip turinčius vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių požymių), pateikiami konkretūs pavyzdžiai, teikiamos rekomendacijos, susijusios su vertybinių popierių požymių turinčių žetonų išleidimu, aiškinama, koks teisinis reguliavimas turėtų būti taikomas.

Įmonės, STO būdu ketinančios išleisti žetonus, kurie priklauso perleidžiamųjų vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių kategorijoms, turės laikytis kapitalo pritraukimą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų.

„Jei rinkos dalyviai nėra tikri, ar jų siūlomiems žetonams taikomas reguliavimas, esame pasirengę padėti konsultacijomis“, – sako M. Jurgilas. Lietuvos bankas STO gaires su rinkos dalyviais derino du kartus, atsižvelgė į dalį pateiktų pasiūlymų, teikė paaiškinimus.

Lietuvos bankas pasirinko būti technologijų atžvilgiu neutralus reguliuotojas. Tai reiškia, kad institucija neteiks reikšmės, kokia technologija naudojama kuriant produktą – jeigu jis turės finansinės priemonės (pvz.: vertybinių popierių) požymių, bus taikomas atitinkamas reguliavimas ir priežiūra. Dėl išskirtinės produkto specifikos kiekvienas atvejis bus nagrinėjamas atskirai, vertinant turinį prieš formą.

Vertybinių popierių požymių turinčių žetonų siūlymo gaires galima rasti: čia.

Papildoma informacija

STO yra naujas kapitalo pritraukimo būdas: įmonė, norinti pritraukti lėšų, vietoj akcijų, obligacijų ar kitų finansinių priemonių viešame ar privačiame registre išleidžia žetonus, kurie juos įsigijusiems asmenims suteikia panašių teisių kaip akcininkams, obligacijų ar kitų finansinių priemonių savininkams. Šis būdas ypatingas ir tuo, kad išleidimo procesas vyksta pasitelkiant paskirstytųjų duomenų technologiją.


Šaltinis: Lietuvos bankas