ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2021:06:17 9:23

Lietuvos kelionių pardavimo agentai licencijavo savo veiklą

107 iš 111 Lietuvos kelionių pardavimo agentų atitinka teisės aktus ir yra mokūs – tokius rezultatus parodė pirmą kartą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) vykdyta kelionių pardavimo agentų deklaracijų analizė. Įvertintų ir licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas pateikiamas Tarnybos tinklalapyje, skiltyje „Kelionių pardavimo agentai“.

Siekiant užtikrinti, kad kelionių pardavimo agentai tinkamai vykdytų įsipareigojimus, o vartotojai būtų apsaugoti nuo nemokių agentų, naujojoje Turizmo įstatymo redakcijoje buvo įtvirtinta kelionių pardavimo agento pareiga licencijuoti savo veiklą bei pateikti Tarnybai nustatytos formos deklaraciją. Iki tol kelionių pardavimo agentams veiklos licencijavimas nebuvo privalomas.

Įsigaliojus naujosioms įstatymo nuostatoms, veiklą jau vykdantiems kelionių pardavimo agentams buvo nustatytas 6 mėnesių laikotarpis, per kurį agentai privalėjo licencijuoti savo veiklą, t. y. pateikti Tarnybai kelionių pardavimo agento deklaraciją. Kaip numato įstatymas, kelionių pardavimo agentas privalo užtikrinti, kad yra mokus, t. y. jo nuosavas kapitalas yra ne mažesnis nei pusė akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Kartu su deklaracija kelionių pardavimo agentas turi pateikti metinį balansą bei pelno arba nuostolių ataskaitą.

Visi jau licencijuoti kelionių organizatoriai be papildomo agento licencijavimo gali vykdyti ir kelionės pardavimo agento veiklą.

Tarnyba primena vartotojams, kad kelionių pardavimo agentas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra kelionių organizatorius, bet parduoda ar siūlo įsigyti kelionių organizatoriaus sudarytas organizuotas turistines keliones. Prieš įsigyjant organizuotą turistinę kelionę, svarbu pasitikslinti, ar paslaugą įsigyjate iš licencijuoto kelionių pardavimo agento/kelionių organizatoriaus. Pasirinkę nelicencijuotą ir nepatikimą paslaugų teikėją, prisiimate riziką paslaugos teikėjo nemokumo ar kitos galimos žalos atveju. Licencijuotų kelionių pardavimo agentų sąrašas, o taip pat licencijuotų kelionių organizatorių sąrašas skelbiami: čia.


Šaltinis: VVTAT