/Daugiau nei 10 aukštųjų mokyklų darbą pradeda psichologai

Daugiau nei 10 aukštųjų mokyklų darbą pradeda psichologai

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) vykdomas projektas „Sistemingo studentų psichinės sveikatos
stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“ įgauna pagreitį – daugiau nei 10 Lietuvos
aukštųjų mokyklų darbą pradeda psichologai. Projektas sudaro galimybę 15 tūkstančių studentų
gauti ne tik konfidencialias nemokamas psichologines konsultacijas, grupinius užsiėmimus, tačiau ir galimybę dalyvauti seminaruose, skirtuose teigiamo psichologinio klimato aukštosiose
mokyklose kūrimui ir puoselėjimui.

Augantis psichologų poreikis aukštosiose mokyklose

Sąjunga 2018 metais atliko socialinės dimensijos ir psichologinės studentų būklės tyrimus bei
identifikavo problemas susijusias su psichine studentų būkle bei psichologinės pagalbos
prieinamumu aukštosiose mokyklose. Atlikti tyrimai atskleidė, kad dažniausiai studentus kamuojančios problemos – stiprus nerimas (82%), stresas (72%), apatija (51%), baimė (66%)
ir depresija (36%). Taip pat, tyrimas atskleidė, kad 12 aukštųjų mokyklų teigia neturinti
psichologo etato ir neidentifikuoja psichologinės pagalbos poreikio. 4 aukštosios mokyklos, iš
tų, kurios neturi psichologinės pagalbos galimybės, pripažįsta, kad psichologinės pagalbos
poreikis etatui yra būtinas. Tuo tarpu, dauguma aukštųjų mokyklų, kuriose psichologinė pagalba
yra prieinama, fiksuoja augantį poreikį ir teigia, kad poreikio patenkinimui reikėtų daugiau
psichologų. Identifikavus problemas ir psichologinės pagalbos poreikį aukštosiose mokyklose, Sąjunga 2019 metais pradėjo vykdyti projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“.

Parama studentams turėtų būti nukreipta ne tik į finansinę pagalbą, tačiau ir į
akademinę bei psichologinę pagalbą

Anot LSS viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės, stabili psichologinė studentų būklė yra veiksnys
tiesiogiai veikiantis akademinius pasiekimus bei darantis įtaką jų pažangai.

„Tarptautiniai ekspertai, dirbantys su projektu „PL4SD“ (Peer Learning for the Social
Dimension), po apsilankymo Lietuvoje parengė rekomendacijų paketą, kurio išvadose
pabrėžiama, kad parama studentams turėtų būti nukreipta ne tik į finansinę, tačiau ir į
akademinę bei psichologinę pagalbą. Sąjunga pritaria ekspertų išvadoms ir akcentuoja teisėtą
studento lūkestį studijuoti emociškai draugiškoje aplinkoje, taip pat, aukštosiose mokyklose sudaryti sąlygas studentų psichinės būklės stiprinimui, kadangi tai yra veiksnys tiesiogiai
veikiantis akademinius rezultatus.

Projektas „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose
mokyklose“ plečia esantį psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos tinklą,
sudarydamas galimybę 15 tūkstančių studentų Lietuvoje gauti nemokamą psichologinę
pagalbą. Džiaugiamės, kad prie projekto prisijungė Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos, Alytaus,
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių aukštosios mokyklos, kuriose nebuvo teikiama psichologinė
pagalba.“

V. Žilinskaitė pabrėžia, kad būtina rūpintis ne tik fizine, tačiau ir psichine sveikata bei nebijoti
kreiptis pagalbos: „Prašyti pagalbos yra stipraus, pasiruošusio sau padėti ir keistis žmogaus
išraiška.“


Šaltinis: Lietuvos studentų sąjunga