ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:21 11:54

Briuselyje bus pristatomos lietuviškos inovatyvios finansinės priemonės

2019 m. spalio 10 dieną Briuselyje vyksiančiame didžiausiame šių metų Europos regionų ir miestų renginyje „Regionai ir miestai: ES ateities pamatas“ UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) atstovė pristatys, kaip Lietuvoje veikiančios finansinės priemonės gali prisidėti prie sanglaudos politikos įgyvendinimo.

Ateinančio ES programavimo 2021–2027 m. laikotarpio politikos pasiūlymuose itin daug dėmesio skiriama finansinėms priemonėms, kurios gali būti taikomos įgyvendinant sanglaudos politiką. Europos regionų ir miestų renginių ciklo vieno iš seminarų metu bus remiamasi naujausio ESPON tyrimo apie finansines priemones rezultatais ir analizuojama, kaip Europos Sąjungos investicinių fondų lėšomis finansuojamos įvairios finansinės priemonės gali prisidėti prie sanglaudos, įskaitant jų valdymo, kompetencijų ir pridėtinės vertės klausimus.

Renginio metu taip pat bus pristatyti tarpregioninio projekto „Novatoriškos finansinės priemonės (Innova-FI)“ rezultatai ir finansinių priemonių įgyvendinimo regioninė patirtis.

„Bendradarbiavimas, tarptautinė patirtis ir geranoriškas šalių dalijimasis ja ne vienam partneriui gali padėti atrasti ir prisitaikyti būtent savo regionui tinkamiausią būdą išspręsti įvairias verslo finansavimo rinkos problemas, ir ypač kai jos yra novatoriškos, – teigia „Invegos“ atstovė Inga Beiliūnienė, dalyvausianti viename didžiausių renginių. – Todėl labai vertinu, kad Lietuva, kaip šio tarptautinio projekto dalyvė, turės galimybę pateikti konkrečius inovatyvių finansinių priemonių, kurių dėka galima įveikti regioninius skirtumus ir sumažinti finansavimo rinkos trūkumus, pavyzdžius“.

Apie Europos regionų ir miestų savaitę

Didžiausias šių metų Europos regionų ir miestų renginys „Regionai ir miestai: ES ateities pamatas“ („Regions and Cities: Pillars of the EU’s Future“) apims 300 renginių, kurie vyks 2019 m. spalio 7 – 10 dienomis Briuselyje skirtingomis formomis: bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės ir laboratorijos, regioninės diskusijos, klausimų ir atsakymų sesijos, skirtos skirtingoms temoms, parodos „Agoros kaimas“ ir regionų degustacijos. Planuojama, kad visuose renginiuose sudalyvaus daugiau nei šeši tūkstančiai žmonių iš visos Europos.

Jau 17 kartą vykstanti Europos regionų ir miestų savaitė yra kasmetinis keturių dienų renginys, kurio metu regionai ir miestai demonstruoja savo plėtros ir darbo vietų augimą, dalijasi Europos Sąjungos sanglaudos politikos įgyvendinimo pasiekimais ir pristato vietos lygmens ir regionų svarbą darniam Europos vystymuisi. Šiemet nemažas dėmesys skiriamas ir piliečių įtraukimo į demokratinius procesus temai.


Šaltinis: Invega