ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:21 1:17

E. Jankevičius – Lietuva parodė valią ginti demokratines vertybes

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius sveikina Seimo iniciatyvą pradėti svarstyti Konstitucijos pataisą, kad asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos būdu pašalino iš pareigų ar panaikino Seimo nario mandatą, galėtų būti renkamas Seimo nariu. Konstitucijos pataisos užtikrins teisės į laisvus rinkimus įgyvendinimą, ir bus įvykdytas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas bei išvengta tarptautinių sankcijų.

„Seimo narių 95 parašai yra stiprus ženklas, kad Lietuva imasi būtinų priemonių įvykdyti EŽTT sprendimą Rolando Pakso byloje. Delsdama vykdyti šį sprendimą Lietuva jau buvo sulaukusi itin griežto Europos Tarybos Ministrų Komitetas įvertinimo, – pažymi teisingumo ministras E. Jankevičius. – Dar birželio mėnesį susitikime su Europos Tarybos EŽTT sprendimų vykdymo departamento vadovu pareikštas didelis susirūpinimas, kad Lietuva vengia tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, nes dėl šios bylos nebuvo jokių reikšmingų pokyčių“.

Ministras pažymi, kad viso Seimo daugumos parodyta valia keisti Konstituciją ir įgyvendinti EŽTT sprendimą yra labai svarbi ir savalaikė. Šią savaitę bus rengiamas Europos Tarybos Ministrų Komiteto Žmogaus teisių posėdis, kuriame bus vėl svarstoma, kaip vykdoma Pakso byla.

„Lietuva galės patvirtinti savo pasiryžimą besąlygiškai vykdyti EŽTT sprendimus ir užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių apsaugą. Dar svarbiau, išvengsime tarptautinių sankcijų ir negarbės patekti į pamatines demokratines vertybes negerbiančių šalių „juodąjį sąrašą“, – pažymi teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

EŽTT Didžioji kolegija 2011 m. sausio 6 d. priėmė sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriuo pripažinta, kad Lietuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnį, garantuojantį teisę į laisvus rinkimus.

Įstatymo projektu siūloma papildyti Konstitucijos 74 straipsnį nuostata, kad asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino Seimo nario mandatą, gali būti renkamas Seimo nariu ne anksčiau kaip po dešimties metų nuo tokio asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo.

Konstitucijos pataisų projektą planuojama pristatyti Seimo posėdyje rugsėjo 24 d., antradienį.


Šaltinis: Teisingumo ministerija