ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:21 12:33

E. Jankevičius – Teisingumo ministerija telkia investicijas į teismų modernizavimą

Teisingumo ministerijos (Gedimino pr. 30, Vilnius) Priesaiku saleje vyks teisingumo ministro Elvino Jankeviciaus ir Antstoliu rumu prezidiumo pirmininkes Ingos Karalienes spaudos konferencija apie skolu išieškojimo proceso atpiginima.

„Teisingumo ministerija skatina sutelkti finansinius išteklius teismų darbui modernizuoti – įsigyti elektroninę įrangą nuotolinėms apklausoms“, – pažymėjo teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, susitikęs Vilniaus ir Kauno apygardų teismų, Nacionalinės teismų administracijos, Kalėjimų departamento vadovybe. – Tai leis sumažinti  teisėjų darbo krūvį, sutrumpinti teisminį procesą ir taupyti asmenų konvojavimui skiriamas lėšas“.

Teismų atstovų teigimu,  kuo platesnis  vaizdo ir garso perdavimo priemonių naudojimas  yra modernus  ir sveikintinas sprendimas. Teisėjai vis dažniau proceso veiksmus atlieka nuotoliniu būdu, todėl reikia plėtoti ryšio kanalų pajėgumus,  specialia įranga  aprūpinti posėdžių sales.

Teisingumo ministras pasiūlė įvertinti papildomus poreikius ir pirkimams konsoliduoti biudžetų lėšas.

Vaizdo ir garso perdavimo įrangą turi visos įkalinimo įstaigos, tačiau daugėjant nuotolinių teismo posėdžių kyla būtinybė įdiegti papildomas priemones.  Nuo 2015 m., kai įkalinimo įstaigose pradėta naudoti  elektroninė  nuotolinė apklausų įranga, jos panaudojimas padidėjo penkis kartus.

Teismų bendruomenės  atstovai buvo informuoti ir palankiai įvertino  Teisingumo ministerijos siekį mažinti teisėjų darbo krūvius, atsisakant teismams nebūdingų funkcijų, plečiant privalomo ikiteisminio ginčų nagrinėjimo atvejų skaičių, kad teisėjai  daugiau laiko galėtų skirti sudėtingų bylų nagrinėjimui. Taip pat jie buvo supažindinti su teisėkūros iniciatyvomis,  padedančiomis mažinti  pakartotinį nusikalstamumą, tobulinti bausmių politiką.


Šaltinis: Teisingumo ministerija