ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:07:15 4:39

Atnaujintas Akmenų muziejaus parkas atsiveria lankytojams

Atnaujintas Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus parkas. Nauji arba visiškai atnaujinti lankytojams skirtos infrastruktūros objektai yra patrauklūs ir patogūs. Tai takai, pėsčiųjų tilteliai per Bartuvos upę, riedulių laiptai, Akmenų lopšys, informaciniai stendai, vaikų žaidimo aikštelė ir kt. Stovint ant naujojo apžvalgos tako-tilto, matyti ne tik visa parko, bet ir dalies Mosėdžio miestelio panorama.

Projektas šio muziejaus infrastruktūrai, skirtai visuomenės informavimui ir švietimui, sukurti ir atnaujinti finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. Bendra jo vertė – 1,5 mln. eurų.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus su parku yra įkurtas Skuodo rajone, Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Šiame slėnyje – akmenų lauko ekspozicija su retų medžių ir augalų kolekcija bei nedidelėmis poilsio aikštelėmis. Kalnelyje – akmeninių skulptūrų skveras.

Muziejuje galima susipažinti su nemaža uolienų, ledynmečiu atneštų į Mosėdį ir kitas šalies vietas, kolekcija, taip pat su Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijomis.


Šaltinis: Aplinkos ministerija