ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:10:25 3:30

Tęsiami mokymai, kaip veiksmingiau kovoti su neapykantos nusikaltimais

Vidaus reikalų ministerija tęsia bendrus policijos pareigūnų, prokurorų ir teisėjų mokymus, rengiamus įgyvendinant projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“.

Šiais mokymais siekiama stiprinti specialistų gebėjimus atpažinti neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas, suprasti tokių nusikaltimų ypatumus, taikyti už juos baudžiamąją atsakomybę bei padėti įvertinti nukentėjusiųjų poreikius.

Pirmieji dveji, birželio mėnesį organizuoti, mokymai vyko Vilniuje ir buvo labai gerai įvertinti – 34 iš 35 mokymų dalyvių, užpildžiusių mokymų kokybės vertinimo anketas, nurodė, kad rekomenduotų šiuos mokymus savo kolegomis.

Mokymuose dėsto profesionalūs psichologai ir baudžiamosios teisės specialistai. Į mokymus įtrauktas ir Forumo teatro užsiėmimas, kurį rengia profesionali forumo teatro grupė.

Šis metodas mokymams pasirinktas, siekiant padėti mokymų dalyviams suprasti nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų poreikius, būti tolerantiškiems ir bendraujant su nukentėjusiaisiais išvengti antrinės viktimizacijos.

2019 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais mokymai vyks Panevėžyje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Kaune.

Mokymai finansuojami iš Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos (2014–2020) lėšų.

Projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ įgyvendina: Vidaus reikalų ministerija (koordinatorius), Generalinė prokuratūra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.


Šaltinis: VRM