ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:09:30 7:49

Tarptautiniai ekspertai palankiai įvertino išmetamų šiltnamio dujų apskaitą Lietuvoje

Visą praėjusią savaitę Aplinkos ministerijoje triūsę tarptautiniai ekspertai, patikrinę Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos 2019 m. ataskaitą, pateikė palankias išvadas.

Jų vertinimu, mūsų šalyje yra sukurta institucinė ir kokybės užtikrinimo sistema ŠESD apskaitai vykdyti, o atlikti skaičiavimai atitinka pagrindinius tokiai apskaitai keliamus reikalavimus. Ekspertų rekomendacijos, kaip tobulinti šią apskaitą, bus pateiktos galutinėje vertinimo ataskaitoje.

ŠESD apskaitos ataskaitų patikras koordinuoja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatas. Šios apskaitos yra rengiamos ir tikrinamos kasmet, o jų patikros šalyje – kas penkerius metus.


Šaltinis: Aplinkos ministerija