/Seimas palaiko griežtesnį asmens duomenų tvarkymą Europos Tarybai priklausančiose valstybėse

Seimas palaiko griežtesnį asmens duomenų tvarkymą Europos Tarybai priklausančiose valstybėse

Seimo posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos pateiktam siūlymui ratifikuoti protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 1981 m. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Atnaujinta konvencija padės sustiprinti duomenų apsaugos priežiūrą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir Europos Tarybai priklausančiose valstybėse.

Šiuo metu protokolą dėl Konvencijos atnaujinimo yra pasirašiusios 32 valstybės, tarp kurių 24 Europos Sąjungos valstybės narės.

„Būtina peržiūrėti asmens duomenų tvarkymo taisykles ir Europos Tarybai priklausančiose valstybėse, nes Europos Sąjungoje jau daugiau kaip metai taikomi griežtesni reikalavimai. Ratifikavus naująjį protokolą, šie jautrūs duomenys būtų tinkamai tvarkomi ir už ES ribų“, – sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Šio protokolo tekstas yra visiškai suderintas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, įsigaliojusiu visose Europos Sąjungos valstybėse praėjusių metų gegužę.

Atnaujintoje Konvencijoje bus tiksliau apibrėžti teisėto duomenų tvarkymo principai ir dar labiau sustiprinta tam tikrų kategorijų asmens duomenų apsauga.

Pavyzdžiui, griežtesni reikalavimai taikomi tvarkant genetinius duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, unikaliai asmenį identifikuojančius biometrinius duomenis (pavyzdžiui, pirštų atspaudus), jautriais duomenimis taptų informacija apie politinius, religinius ar kitais įsitikinimus, naryste profesinėje sąjungoje, sveikata ar lytiniu gyvenimu. Tokia griežtesnė duomenų apsauga įvedama siekiant apsaugoti žmones nuo diskriminavimo bei kitų pavojų.

Atsakingomis už atnaujintoje konvencijoje numatytų reikalavimų įgyvendinimą siūloma paskirti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir žurnalistų etikos inspektorių.

1981 m. Europos Tarybos Konvenciją dėl duomenų apsaugos yra ratifikavę 53 šalys – 28 ES valstybes narės bei Armėnija, Gruzija, Turkija, Rusija ir kitos valstybės.


Šaltinis: Teisingumo ministerija