/Lietuvos teritorijos bendrojo plano koncepcija – parlamentarų apsisprendimui

Lietuvos teritorijos bendrojo plano koncepcija – parlamentarų apsisprendimui

Naujojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepciją ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą ketvirtadienį Seimo nariams pristatė aplinkos viceministras Marius Narmontas. Ši koncepcija po viešųjų konsultacijų bus pateikta Seimui tvirtinti.

Visuomenė jau gali susipažinti su LRBP koncepcijos medžiaga, paskelbta viešajai konsultacijai, kuri vyksta nuo ketvirtadienio iki spalio 5-osios. Be to, LRBP koncepcijai ir SPAV ataskaitai viešai pristatyti bus skirti renginiai: rugsėjo 11 d. Klaipėdoje, „Light House Coworking“ (Liepų g. 83), rugsėjo 18 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) ir spalio 4 d. Vilniuje, Nacionalinės atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5). Į šiuos renginius kviečiama registruotis.

Prieš Seimui patvirtinant LRBP koncepciją, parlamentarams teks apsispręsti, kurią iš dviejų siūlomų alternatyvų pasirinkti.
Pirmoji alternatyva remiasi tolygiu visų dešimties šalies regionų teritorijos vystymu. Jai įgyvendinti iš esmės nereikėtų didesnių teisinių ar administracinių pokyčių, tačiau dėl nevienodos starto pozicijos regionai per ilgesnį laiką taptų ekonomiškai priklausomi ir išlaikomi.

Antroji alternatyva numato iš esmės naujus principus pertvarkant šalies regioninę politiką. Tai tikslinis sisteminis investicijų koncentravimas į sritis ir teritorijas, įvertinant jų pranašumus ir specifiką. Pasak ekspertų, šis būdas gali duoti didžiausios naudos. Stiprinant regionų savitumą ir savarankiškumą, būtų sudaromos sąlygos jiems bendradarbiauti. Ši alternatyva geriau atitinka šalies vidaus poreikius tarptautiniu požiūriu, numato konkrečias teritorijas atsinaujinančios energetikos sektoriaus plėtrai tiek šalies viduje, tiek ir su kaimyninėmis valstybėmis.

Nuo parlamentarų apsisprendimo priklausys, koks gi bus naujasis LRBP, itin svarbus šalies ateičiai strateginis dokumentas, kuris nustatys miestų ir regionų plėtros kryptis bei prioritetus. Per šiandieninį pristatymą Seimo nariai itin domėjosi būsimu LRBP, jo rengėjams pateikė daug klausimų ir gana plačiai diskutavo šia tema.


Šaltinis: Aplinkos ministerija