ltnews.lt

Lietuvos naujienos iš pirmų lūpų

2020:08:09 4:34

Patvirtinti valstybės skirtų advokatų darbo įkainiai už atstovavimą Konstituciniame Teisme

Nuo rugsėjo 1 d. įteisinus individualaus konstitucinio skundo galimybę, Vyriausybė šiandien posėdyje patvirtino valstybės skirtų advokatų darbo įkainius už konstitucinio skundo parengimą ir asmenų atstovavimą Konstituciniame Teisme (KT).

„Valstybė sudaro visas sąlygas, kad jos piliečiai galėtų pasinaudoti savo konstitucine teise, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.– Skundo pateikimo Konstituciniam Teismui tvarka nėra sudėtinga, jį gali surašyti ir patys pareiškėjai. Jeigu tam reikėtų advokato paslaugos, mažesnes pajamas gaunantiems žmonėms bus suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba“.

Asmenys, kuriems priklauso antrinė teisinė pagalba, turės kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir prašyti skirti advokatą, kad parengtų kreipimąsi į KT ir atstovautų jiems šiame teisme.

Vyriausybė taip pat įgaliojo Teisingumo ministeriją patvirtinti išlaidų, susijusių su dalyvavimu KT teisenoje, atlyginimo didžiausius dydžius ir jų mokėjimo tvarką. Tais atvejais, kai asmuo dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą samdysis advokatą ir laimės bylą šame teisme, jo patirtos advokato samdymo išlaidos būtų kompensuotos pagal Teisingumo ministerijos patvirtintą tvarką.

Fiziniai ir juridiniai asmenys gali paduoti konstitucinį skundą dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ar kito Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės akto (ar jų dalies), jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves. Šią galimybę asmuo turi tik prieš tai pasinaudojęs visomis teisinės gynybos priemonėmis.

Individualus konstitucinis skundas šiam teismui turi būti paduotas per 4 mėnesius nuo įsiteisėjusio galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo priėmimo dienos.

Jeigu Konstitucinis Teismas išnagrinėjęs asmens kreipimąsi priims sprendimą, kad įstatymas arba kitas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, tokiu atveju atsirastų pagrindas atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo.

Iki rugsėjo 1 d. kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl teisės aktų atitikimo pagrindiniam šalies įstatymui galėjo tik Seimas, Seimo narių grupė, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir teismai.


Šaltinis: Teisingumo ministerija